Uncategorized

2021a jõuluistung

17. detsembril pidas meie väike, kuid tegus PLNK pere jõule. Istung toimus Pärnu innovatsioonikeskuses HUUB. Koos kahe külalisega tehti 1,5h tööd, jagati kinke ning tehti ülevaade möödunud tegevustest.

Peale omavahel tutvumist, tegi algust juhatus: jaanuaris on plaanis panna paika Noortekogu edasine strateegia. Selle raames tehakse jaanuaris väikse grupiga arutelu ning veebruaris juba suurema koosseisuga. Samuti võetakse osa tulevikukonverentsi korraldamisest ja hakatakse kirjutama uut põhikirja, mis veidi segase vanema versiooni välja vahetaks. Sellega on nõus panustama ka PLNK vilistlane Ahti.

Nagu mõned teist teada võivad, asus aadressil Raba 5 noortekeskus, kus sai tegeleda rulatamise ja muude ekstreemsemate spordialadega. Asutus aga on tänaseks oma uksed sulgenud. Paljud noored kurvastavad, kuid keskusel oli mõjuv põhjus, miks tegevust ei jätkatud. Sellest rääkis meile Laura Kiviselg ning täpsemalt saategi teema kohta just temalt küsida. Ta on sõbralik ja alati valmis aitama või küsimustele vastama. Nii et ärge kartke ja minge uurige!

Komisjonidel on kiire aja ning COVID-19 tõttu olnud keerulised ajad, kuid sellegi poolest ei istutud käed rüpes. Majandus- ja sotsiaalkomisjon teeb sellel aastal ainult helkuripuid, mitte ei käi neid Pärnu elanikele käest kätte jagamas. Samuti hakati tegelema Pärnu Päeva korraldamisega. Ürituste korraldamisega tegeleb ka kultuuri- ja spordikomisjon, kellel on tulemas Euroopa Päeva orienteerumine. Viimasena tegi oma ettekande hariduskomisjon: arutati vaimse tervise teemasid, võetakse ühendust erinevate koolide õpilasesindustega ning pannakse kokku Tulevikukonverentsi meeskond.

Istungi lõpusirgel rääkis pressiesindaja, et kuigi Instagrami järje peal hoidmine on veidi raske, on olukord Slackis aga hoopis paranenud. Suhtlus käib, kuid veidi peab ikka vaeva nägema.

  • MoNo’l toimus 21. detsembril linnamäng

Sünnipäevaistung 2021

19. novembril sai Pärnu linna Noortekogu taas aasta vanemaks. Istung toimus Pernova Hariduskeskuses.

Peale omavahel tutvumist, tegi juhatus ettekande. Iga-aastane Sügiskoolitus toimub 26.11.2021, kuid sellel aastal interneti vahendusel. Söök saadetakse osalistele koolidesse, kus koos Pärnu Kolledži koolitajaid kuulatakse ning päevakohaseid teemasid arutatakse.

Järgmisena jagas esimees infot noorsootöö kvaliteedi hindamise, kuhu ta ise kaasatud oli, kohta. Novembri alguses salvestas infojuht Hans-Kristjan Päästeameti ennetusbüroo juhtivspetsialisti Kätlin Karulaga PLNK podcast’i episoodi elanikkonnakaitse teemal. See on saadaval YouTube’is, Pärnu linna Noortekogu kanalil. Minge kindlasti kuulama! Meie Instagramis leiate samal teemal bingo.

Komisjonide ettekanded kajastasid lähiajal toimuvaid üritusi ning tulevasi plaane.

Peale tõsisemat tööd jõudis lõpuks kätte aeg PLNK sünnipäeva tähistada!!! Söödi kooki, aeti juttu ja mängiti üks tore Kahoot. Kahoodi võitjaks osutus meie oma vilistlane Ahti Strati, kes sai auhinnaks 5 kohustust. Whoop!

Tegevusaasta 2. istung

22. oktoobril 2021. aastal toimus tegevusaasta teine istung. Kahe tegusa tunni jooksul valisime uusi esimehi, tegime ettekandeid ning kokkuvõtteid.

Esimesena tegid ettekandeid juhatus ning komisjonide esindajad.
Meil käis külas Kuusalu Noortevolikogu ning tegid meile sellest väikese ülevaate: PLNK tutvustas Kuusalule meid ning vastutasuks pakuti, et terve PLNK võiks neile külla minna. Koos tekkis ka plaan kirjutada üks lahe projekt. Veel räägiti Sügiskoolitusest ja õpilasesinduste mentorlusprogrammist.
Iga komisjon oli eelnevalt arutanud tulevasi sündmusi, järgmisena jagati neid mõtteid teistega.

– Uueks pressiesindajaks sai Johanna Tammist.

– Uueks hariduskomisjoni esimeheks sai Troy Kolla.

– Uueks kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks sai Karl-Martin Leppnurm.

Viimasena tegi juhatus kokkuvõtte KOV valimistest, jagati infonurgas teavet ning pandi paika uue istungi kuupäev, milleks on 19. november.


PLNK alustas 16. tegevusaastat!

10. septembril toimus HUUBis uue tegevusaasta esimene istung. Taaskord sai palju huvitavat teada ning uueks aastaks plaane tehtud.

Peale tutvustamist tegi juhatus ettekande vahepeal toimunust. Suvel kohtuti ENL esindajatega, jagati sügisseminarilt saadud sisendit ning arutati erinevaid koostöövõimalusi. Suur osa PLNK suhtlusest kolib äppi nimega Slack, et kõik tähtsad vestlused oleksid ühte kohta koondatud. Edasi arutati, keda sügiskoolituse läbiviimisesse kaasata, ning sealt liiguti sujuvalt PLNK liikmetele üle – kes on aktiivsed ning kelle liikmeseisu peaks tõsiselt arutama. PLNK’l on kindel maksimum arv liikmeid ning peab hoolega jälgima, et mahtuvust efektiivselt kasutataks. Nii saab koosseis anda endast parima linnaelu parandamiseks. Efektiivsusega jätkati ka järgmises teemas – põhikirja koostamine. Et teha tööd veidi ametlikumaks ja kindlustada, et meie häält kuuldaks, oleme võtnud käsile põhikirja muutmise. Nüüd tuli arutlusele, kes sooviks sellega kaasa aidata ning mis mahus. Viimasena tuli juttu eelarvest. Huvitav oli kuulda, palju me toetust saame ning kuidas seda kasutatakse. Suur osa läheb sügiskoolitusele (Võtke kõik osa!), ülejäänut kasutatakse väiksemate ürituste läbi viimiseks ja auhindade soetamiseks. Juhatuse ettekanne osutus kõige pikemaks punktiks, sest suvel sai võrdlemisi palju sisukat tööd tehtud.

Kolmas punkt oli pressiesindaja ettekanne ning neljandana valisime uusi komisjonide esimehi. Kiire aja tõttu saime valida vaid majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimehe, sest teised kas polnud kohal või ei esitatud esimehe kandidaati. Uueks majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks sai Andria Lubja, kes näitas initsiatiivi üles nii kõnes kui ka küsimuste voorus. Palju edu talle uuel ametkohal!

Tegevusaasta esimesel istungil käisid külas MoNo tegusad noorsootöötajad. Nad tutvustasid meile oma tööd ning jagasid armsaid südametega kondoome. MoNo eesmärk on sotsiaalsete oskuste arendamine, enesekindluse saavutamine, mida koolis nii palju ei õpetata. Jõustatakse noori-antakse noorele jõud ja motivatsioon tagasi. MoNo (Mobiilse noorsootöö) töö toimub peamiselt tänaval, näiteks bussijaamas, parkides, ja kaubanduskeskustes. PLNK soovib hea meelega nendega linnas kaasas käia, et saada veel paremat ülevaadet Pärnu noorte linnaelust ja võib-olla ka PLNKd inimestele tutvustada. 

Pärnu laste ja noorte vaimse tervise keskus asub Pärnu haiglas. Vaimne tervis ei ole väliselt alati nähtav. Keskuses aitavad noori nõustajad, psühholoogid ja terapeudid. Kohapeal olemas ka loovteraapia (savi voolimine, laulmine, maalimine). Vaimse tervise õde Marju Üürike, tel 4473 296. Temaga võib võib alati ühendust võtta ja oma muresid kurta. Nende TEENUSED ON TASUTA!

Lõpuks räägiti KOV valimistest, kus saavad osaleda kõik 16+ noored. 11.-16. okt saab hääletada internetis ning 15. ja 16. okt on võimalus koha peal hääletada. Kui otsustad ümber, on e-hääletust võimalik muuta 17. oktoobril koha peale minnes. 

Viimasena jagati veel infot sündmuste kohta ning pandi paika uue istungi aeg, mis kahjuks veidi edasi lükkub.

Aastale punkt suure pauguga

11. juunil toimus Pärnu Raekojas Pärnu linna Noortekogu pidulik lõpuistung, kus võeti kokku aasta tegemised, valiti uus juhatus, kuulati ettekandeid jpm.

Viimasel ametlikul kokkusaamisel enne suve tunnustasime aktiivsemaid liikmeid, analüüsisime tagasisideküsimustikku, tänasime liikmeid ning valisime uueks tegevusaastaks uue juhatus.

Noortekogu tunnustused pälvisid:
Maarja Kahre – aasta aktiivseim liige
Karl-Martin Leppnurm – aasta aktiivseim liige; kultuuri- ja spordikomisjoni aktiivseim liige
Triine Kose – aasta noortekogulane 
Hans-Kristjan Raid – Hariduskomisjoni aktiivseim liige
Andrja Lubja – Majandus- ja sotsiaalkomisjoni aktiivseim liige
Eliise Talts – Üliõpilaskomisjoni aktiivseim liige

Istungi esimeses osas pidasid kõne abilinnapea Varje Tipp, oma kogemusest noorte osaluses rääkis Marilyn Jurman ning musikaalseid vahepalu esitasid Margit Kitse laulustuudio solistid Wanda-Helena Ollep, Jete-Pauliine Ollep ja Elise Pani. 

Teises istungi pooles valisime uue juhatuse, kuulasime komisjonide ja pressiesindaja aasta kokkuvõtteid ning tähistasime tegevusaasta lõppu tordiga 😀 Noortekogulaste kõhu eest hoolitses Deluxe Catering. 

2021/2022 tegevusaasta juhatus:
Triine Kose – esimees
Maarja Kahre – aseesimees
Hans-Kristjan Raid – infojuht

Täname veelkord Marilyn Jurmani, Margit Kitse laulustuudio soliste Wanda-Helena Ollepit, Jete-Pauliine Ollepit ja Elise Pani ning Deluxe Cateringi, et aitasite meie istungi õnnestumisele kaasa ❤️

Istungi story’sid saab järele vaadata meie Instas: @parnunoortekogu.

Maikuu istung värskes õhus

21. mai õhtupoolikul kogunesid noortekogulased selle tegevusaasta 9. istungiks Pärnu Keskraamatukogu juurde.

Esimeses päevakorra punktis, tegi huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, meile ülevaate omavalitsuse protsessidest.
Järgmisena tegi oma ettekande juhatus, mille järel esitasid oma ettekanded nii komisjonide esimehed kui ka meediatiim. Majandus- ja sotsiaalkomisjon rääkis andis põgusa ülevaate Pärnu Päeva viktoriinist. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon tegid ülevaate Euroopa Päeva Orienteerumisest, kus osavõtjaid oli üle seitsmekümne.
Istungil oli juttu ka sellest, kas keegi on viimasel ajal käinud volikogukomisjonide koosolekutel, aga paljud ei olnud. Käidi ainult noortevolikogu komisjonil.

Infonurgas räägiti, et Pärnu linna Noortekogul on toimumas koostöös Saarde valla Noortevolikoguga kampaania “Pärnumaa suveks puhtaks!” Üritus toimub 31. maist kuni 6. juunini, mille eesmärgiks on Pärnumaa puhtamaks koristada, propageerida keskkonnateadlikke elu- ja mõtteviise ning värskes õhus liikuist. Osalema on oodatud kõik Pärnumaa inimesed!
Järgmise istungi aeg on 11. juuni.

Päikest!

Noortekogu platvorm kohaliku omavalitsuse valmisteks

Pärnu linna Noortekogu noored panid pead kokku ning kirjutasid Eesti Noorteühenduste Liidu KOV platvormi, Pärnumaa Kaasamisürituse ja Pärnu linna noorte rahulolu küsitluse tulemuste põhjal Pärnu linna Noortekogu KOV platvormi 2021 aasta valimisteks.

8. aprillil toimus Pärnu noorte osalusseminar, kus osalesid nii Noortekogu liikmed kui ka teised noored, kes soovisid sõna sekka öelda. Seal koondasime ideed, mis osalenud noorte meelest ja teiste sisendite põhjal peaksid kindlasti jõudma koalitsioonilepingusse. Loodud platvormi saatsime kõikidele Pärnu linnas aktiivsetele erakondadele ja valimisliitudele. Loodame, et meie ideed jõuavad võimalikult suures mahus valimisprogrammidesse. 

Mõned seisukohad olid näiteks: igasse Pärnu kooli taimetoiduvalik; rohkem avalikke WC-sid Pärnu linnapilti, ka jõe paremale kaldale; kvalifitseeritud noorsootöötaja miinimumtöötasu võrdsustada üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga.
Platvormiga saab tutvuda siin

Pärnu Päeva viktoriin

10. aprillil toimus Pärnu linna Noortekogu ning Pärnu Muuseumi koostööl traditsiooniline Pärnu Päeva viktoriin.
Viktoriin leidis aset Quizizz’i keskkonnas, mis oli avatud kella 06:00- 23:00. Teemaks oli kohalik omavalitsus ning küsimused olid kahes kategoorias: kogupere ja mälumängijad-ajaloohuvilised, millest teise kategooria küsimused koostas Pärnu Muuseum.

See aasta osales viktoriinis rekordiliselt 404 inimest!

Auhinnad on välja pandud mõlema kategooria parimatele ja neile, kellele loosiõnn naeratab.
Pärnu Päeva toetasid paljud Pärnumaa ettevõtted: Pärnu Muuseum, Estonia Medical SPA & Hotel, Viiking SPA- Hotel, Sokisahtel, Poisi eine, Steffani Pitsarestoran, Tervise Paradiis, Tammetalu ürdiaed, Pärnu Paintball, Endla Teater ja Victor Tänavatoit. Pärnu Päeva toetas ka Teeviit oma meenetega.

Järjekordne istung Zoomis

9. aprillil toimus Pärnu linna Noortekogu juba selle tegevusaasta 8. istung, mis kestis 2 tundi. Esimeseks päevakorrapunktiks oli tutvustusring. Lisaküsimuseks oli seekord: mis on kellegi lemmikraamat või mis raamatut viimati keegi luges.

Edasi rääkis Pärnu linna huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, kuidas PLNK oleks rohkem nähtav. Sarnasel teemal tegi meile ka oma uurimustöö esitluse PLNK vilistlane Karoliine Aus. Järgmisena tegi oma ettekande juhatus, kus räägiti näiteks chillõhtust, mis peaks toimuma 30. aprillil, et noortekogulased ssaksid teineteistest rohkem teada.

Edasi toimus hariduskomisjoni ettekanne, kus räägiti näiteks nii bingomängust kui ka sellest, et kuna suvi on varsti tulekul, võiks Pärnus olla rohkem prügikaste, millest viimane tuleb koostöös majandus- ja sotsiaalkomisjoniga.
Kultuuri- ja spordikomisjon tegi ettekande Euroopa Päeva Orienteerumisest, mis toimub sel aastal koostöös hariduskomisjoniga.
Majandus- ja sotsiaalkomisjon rääkis samuti, sellest et Pärnus võiks olla rohkem prügikaste ning sellest, et 10. aprillil toimub Pärnu Päeva viktoriin.
Üliõpilaskomisjon tegi meile ettekande, kuidas kaasata rohkem Kolledži noori, noortekogu tegemistesse.

Seejärel rääkis iga noortekogulane sellest, kus volikogu komisjonide koosolekutel keegi käinud on. Millest seal räägiti ning oma kogemustest.
Pressiesindaja tegi ettekade Instagramis toimunud vaimse tervise kümnest küsimusest ning maski propageervast postitusest. Samuti ka Pärnu Päeva turundusest.

Infonurgas oli juttu 10. aprillil aset leidvast Pärnu Päeva viktoriinist.
Järgmise istungi aeg on 21. mai

Rõõmsalt meelt ja palju jõudu!

Märtsikuu istung Zoomis

19. märtsil toimus, Pärnu linna Noortekogu selle tegevusaasta 7. istung, mis toimus koroona tõttu Zoomis.

Esimeseks päevakorra punktiks oli juhatuse ettekanne, kus räägiti nii üldplaneeringu kohtumisest, kui ka noorte volikogu istungist. Järgmisena esitasid oma ettekanded nii komisjoni esimehed kui ka pressiesindaja, kus räägiti nii Pärnu Päevast kui ka Euroopa Päeva Orienteerumisest. Seoses Euroopa Päeva Orienteerumisega teevad omavahel koostööd kultuuri- ja spordikomisjon ning hariduskomisjon, kus jaotati ära tööülesanded. Emakeele päeva puhul toimus ka Instagrammis üks väike viktoriin.

Seejärel võtsime me avalikul hääletusel, 14 häälega vastu uue liikme- Eliise Taltsi, kes liitus üliõpilaskomisjoniga. Juhuu… Noortekogul on nüüd 21 liiget. Tegime ka väikese ülevaate 19. märtsi hommiku poolikul toimunud kaasamisüritusest, mis oli siis nii öelda järg osaluskohvikule.

Peaaegu, et viimaseks päevakorra puntiks oli põhikirja muudatused ning peale seda toimus meil infonurk. Kahjuks küll eriti palju sündmuseid praegu jagada ei ole, aga 14.-16. mail on toimumas Saarde ja Tori valla noortevolikogude ühisüritus.

Järgmine istung toimub 9. aprillil.

Hoidke end ja teisi!