Uus aasta uue hooga!

21. jaanuaril toimus PLNK 2022. aasta esimene istung.

Juhatuse ja komisjonide ettekannetele järgnes uute liikmete vastuvõtt: Lily Dubik ning Katre-Maris Veskimägi. Sellele järgnes arutelu osavaldade kaasamise teemal. Tõstamaa noored oleksid meeleldi nõus aktiivist osa võtma, kuid leiavad, et probleemiks võivad osutuda Tõstamaa kaugus Pärnust ning halb transport kahe koha vahel.

Pärnu linna Noortekogu on viimase paari aasta jooksul tundnud end eksinuna. Nüüd aga tuleks meie strateegia tõsiselt kätte võtta ning otsustada, mis meie ülesanne on – kas üritused, huvide kaitse või hoopis midagi kolmandat? Selle jaoks toimuski 6. veebruaril koosolek, kus teemat arutati.

“Eesmärkide täide viimiseks on vaja, et me teame, kes me oleme ja mida me teeme.”