Pärnu linna Noortekogust

Pärnu linna Noortekogu on noorteorganisatsioon, mille eesmärgiks on teha Pärnu linn noortesõbralikuks. Me korraldame erinevaid sündmusi, et tarkus ja teadmised jõuaksid noorteni lõbusal teel. Lisaks viime noorte hääle linna kõrgemate jõududeni.

Ideaalis on meie organisatsioonis esindajad igast Pärnu koolist ja noorteasutusest. Kui sinu koolist veel esindajaid pole ja sa tunned, et tahaksid meie vinge meeskonnaga liituda, kirjuta meile või tule kohale istungile ja koosolekutele!

Linnavalitsuse komisjonid, milles on Pärnu linna Noortekogu esindajad:

a) Haridusprojektide läbivaatamise komisjon

b) Noorsooprojektide läbivaatamise komisjon

c) Spordiprojektide läbivaatamise ekspertkomisjon

d) Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemiate määramise komisjon

e) Pärnu linna huvihariduse ja huvitegevuse toetuse ning stipendiumi määramise komisjon

f) Pärnu linna õpilaspreemiate määramise komisjon

Pärnu linna Noortekogu üldstruktuuris on neli komisjoni:
1) Avaliku poliitika tiim

2) Ürituskorraldustiim

3) Kommunikatsioonitiim

Pärnu linna Noortekogul on kolmeliikmeline juhatus, millesse kuuluvad esimees, avaliku poliitika juht ja kommunikatsioonijuht.

2022/2023 tegevusaasta juhatuse koosseis on järgmine:

  • esimees – Triine Kose
  • avaliku poliitika juht – Andria Lubja
  • kommunikatsioonijuht – Karl-Martin Leppnurm