Pärnu linna Noortekogust

Pärnu linna Noortekogu on noorteorganisatsioon, mille eesmärgiks on esindada Pärnu linna noorte õigusi ja huve, osaleda nõuande- ja  otsustusprotsessides, julgustada noorte omaalgatust, arendada omavahelist koostööoskust ning  edendada noorte heaolu Pärnu linnas.

Noortekogu on volikogu juures tegutsev nõuandva õigusega ja Pärnu linna noorte huve  esindav osaluskogu ning noortekogu ettepanekud volikogule ja linnavalitsusele on soovituslikud. Aga pole vaja muretseda, et asi on liiga poliitiline ning keeruline. Tegelikult teeme seda kõike just noortele kõige sobivamal ning lõbusal viisil. 

Fakte noortekogust

  • Noortekogu loodi 2005. aasta novembris, mis tähendab, et nüüd algab meil 18. tegevusaasta.
  • Esimene esimees oli Rainer Ratnik.
  • Ajaloo jooksul on meil toimunud kaks erakorralist istungit.
  • Meie poolt on saanud aukülalise tunnustuse Reine Tapp ning auliikme tunnustuse Laura Kiviselg, kes mõlemad on suurel määral mõjutanud noortekogu tegemisi. 
  • Igal aastal valitakse aasta kõige aktiivsem liige, kes on kohal käinud kõige rohkematel istungitel ja koosolekutel, ning aasta noortekogulane, kes on sel aastal silma paistnud enda aktiivsuse ning tublidusega. 

Pärnu linna Noortekogu üldstruktuuris on kolm komisjoni:

1) Avaliku poliitika komisjon
2) Ürituskorralduskomisjon
3) Kommunikatsioonikomisjon

Meie põhiline töö toimubki just komisjonides, kes teevad selle jaoks koosolekuid. Kord kuus toimub istung, kus arutatakse suuremaid küsimusi ning tehakse kokkuvõtteid. 

Pärnu linna Noortekogul on kolmeliikmeline juhatus, millesse kuuluvad esimees, avaliku poliitika juht ja kommunikatsioonijuht.

2023/2024 tegevusaasta juhatuse koosseis on järgmine:

  • esimees – Karl-Martin Leppnurm
  • avaliku poliitika juht – Andria Lubja
  • kommunikatsioonijuht – Loore Lumisalu