Tegevusaasta 6. istung

18. veebruaril 2022 toimus tegevusaasta 6. istung.

Esimesena muudeti ära põhikirja punkt 5.2.9, mis eelnevalt keelas interneti teel salajase hääletuse, kuid muudatuse abil saab salajast hääletust Google Formsi teel läbi viia. Liikme identifitseerimiseks öeldakse istungil enne hääletuse algust koodsõna, mis tuleb sisestada koos oma vastusega. Nii saab kindlaks teha, et liige võtab tõepoolest istungist videokõne teel osa.

Eelmise infojuhi tagasiastumise tõttu toimusid erakorralised valimised ning uueks infojuhiks sai Karl-Martin Leppnurm. 

Järgmisena tegid ettekanded pressiesindaja, komisjonide esimehed ning juhatus, kuid neist saate lähemalt lugeda dokumentide alla lisatud istungi protokollist 🙂

Istungi mahukaim ning tähtsaim punkt oli uue strateegia tutvustamine ning liikmete gruppidesse jagamine. Noortekogu edaspidine eesmärk on õpilasesindustelt sisendi kogumine. Nende toetamisega jätkab Eesti Õpilasesinduste Liit. Tegevusaasta jooksul toimub üks noortele suunatud küsitlus ning  õpilasesindustega ümarlaud ja silmast silma kohtumine. Abilinnapea Varje Tipp pooldas ideed ning pakkus, et Noortekogu võiks leitud probleemide baasil tuletada kolm põhilist teemat, millega sel aastal süvenenumalt tegeleda. Muidugi arutatakse need teemad ÕE esindajatega uuesti läbi.

 

Maarja Kahre tutvustas PLNK uut struktuuri:

Juhatuse, kelle ametinimetused samuti muutuvad, ülesanne on tervikpildi eest vastutamine. Kaotatakse praegused komisjonid ning luuakse järgmised meeskonnad:

 

  • AVALIKU POLIITIKA MEESKOND

Meeskonda juhib avaliku poliitika juht.

Ülesanded: suhtlus õpilasesindustega, küsitluse läbiviimine, Pärnu linnavolikogu noortekogu komisjoni ettekannete ettevalmistus. Meeskond tegeleb tähtsama sisutööga. 

 

  • ÜRITUSKORRALDUSE MEESKOND 

Meeskonda koordineerib kommunikatsioonijuht.

Ülesanded: Pärnu Päeva viktoriini ja Euroopa Päeva orienteerumise korraldamine. Meeskond valib endi seast juhi ning kommunikatsioonijuhi ülesandeks jääb meeskonna toimimise eest vastutamine. 

 

  • KOMMUNIKATSIOONI MEESKOND 

Meeskonda juhib kommunikatsioonijuht.

Ülesanded: Noortekogu välis-ja sisekommunikatsiooni korraldamine. Erinevalt praegusest meediatiimist on igal liikmel läbi aasta sama ülesanne.