Uncategorized

Maikuu istung

13. mail toimus noortekogul selle tegevusaasta eelviimane istung! Istung oli üsnagi meeleolukas ning palju rõhku pandi tulevasele tegevusaastale.

Kõik tiimid on hakanud vaikselt end suvepuhkusele seadma: tehakse kokkuvõtteid, plaane aasta lõpetamiseks ning uue aasta alustamiseks. Avaliku poliitika tiim üritab teha kõik, et järgmine aasta oleks hea koht kust edasi minna ning jätkate plaane noorte kaasamise ja nendega suhtlemise teemal. Ürituskorraldustiimil on selleks aastaks kohustuslikud üritused korraldatud, seejuures üsnagi edukalt ja paljude osalejatega. Euroopa Päeva orienteerumisel osales see aasta 10 tiimi kokku umbes 40 osalejaga! Ning kommunikatsioonitiim hoiab noortekogu veel jätkuvalt pildis.

Esimees Triine Kose tegi kokkuvõtte ka ukrainlaste tugiprogrammist, millest oli kindlasti paljudele noortele kasu. Kokku osales programmis 35 noort! Meile oli sellest palju õppimiskohti tuleviku programmide jaoks.

Noortekogu 16. tegevusaasta pidulik lõpuistung toimub 17. juunil kell 16 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis. Seal valitakse uus juhatuse ning tehakse aastast kokkuvõtted. Ole kohal!

Aprilli istung

Ühel ilusal aprillikuu päeval (15.04.2022) toimus noortekogul järjekordne sisukas istung.

Meie uued tiimid on töö korralikult käima saanud: avaliku poliitika tiim käib koolides ja volikogu komisjonides, ürituskorraldustiimi abiga on läbi viidud Pärnu Päeva viktoriin ning korraldatakse Euroopa Päeva orienteerumist, kommunikatsioonitiim hoiab noortekogu pildis. Peale tiimide koosolekute on vahepeal käima lükatud ka Ukraina noortele suunatud tugiprogramm. Sellega toetab meid ka Europe Direct, kes aitab neile suunatud tegevusi läbi viia. Lisaks lööme me Europe Directi-ga kampa Euroopa Päeva orienteerumise korraldamisel.

Kui ettekanded olid kuulatud, asuti läbi töötama loodava töökorra mustandit. Sellist dokumenti pole noortekogul varem eraldi olnud, seega see on teatavas mõttes midagi täiesti uhiuut. Noortekogu avaliku poliitika juht Maarja Kahre tutvustas töökorda ning koos viidi läbi muudatusi ja parandusi, et see arusaadavaks ja sobilikuks kohandada.

Kui ka uus töökord oli läbi vaadatud, võeti vastu uus liige Diana Rei Pärnu Raeküla Koolist. Tere tulemast meie sekka!

Meie selle tegevusaasta eelviimane istung toimub juba 13.mail. Pole veel hilja tulla meie tööd kaema!

Pärnu Päeva viktoriin 2022

Üldjuhul tähistatakse Pärnu Päeva 5. aprillil, kuid kui see langeb nädalapäevale, tähistatakse seda järgneval nädalavahetusel. Seetõttu tähistati see aasta Pärnu Päeva 9. aprillil. Pärnu linna Noortekogu andis enda panuse luues koostöös Pärnu Muuseumiga kaks viktoriini teemal Pärnu linn läbi ajaloo.

Noortekogu loodud viktoriinis oli 20 küsimust ning seda sai lahendada Quizizze keskkonnas. Pärnu Muuseumi loodud viktoriin oli aga Socrative keskkonnas 21 küsimusega. Mõlemat viktoriini sai lahendada vahemikus 6:00-23:00. Küsimused olis üsnagi krõbedad, kuid see eest tuli viktoriinidest palju uusi teadmisi. Näiteks oli küsimus keskaegse Pärnu reliikvia kohta (selleks oli must(söestunud) rist).

Kahe viktoriini peale kokku oli 224 osalist. Neist 22 olid ka kõige nupukamad või õnnega kokku mänginud ning saavad endale meie sponsorite poolt välja pandud auhindu.

Suur aitäh kõigile meie toetajatele: Pärnu linn, Pärnu Muuseum, Uue Kunsti Muuseum, Estonia Medical SPA & Hotel, Viiking SPA-Hotel, Poisi eine, Steffani Pizzarestoran, Tervise Paradiis, Valgeranna seikluspark, Pärnu Tre Raadio ja Endla Teater.

Märtsi istung

Tere! 18.03.2022 toimus üks väga pikk ja tegus istung.

Nagu strateegiapäeval otsustati, algas istung huvitava küsimuse ning mänguga. Samuti sai seekord süüa ja laua taga istumise asemel said kõik end diivanil mugavalt tunda. Eesmärgiks oli muuta istung mugavaks ja huvitavaks, samas säilitades vajaliku formaalsuse.

Peale sissejuhatust tegid ettekande juhatus ja meie kolm uhiuut tiimi: avaliku poliitika, ürituskorralduse ja kommunikatsioonitiim. Tähtsamateks punktideks osutusid seekord strateegiapäeva kokkuvõte, sissejuhatus praegusest Ukraina noorte seisust Pärnus (sellest tuleb hiljem veel juttu), Euroopa Päeva orienteerumine, Pärnu Päev ja PLNK siseüritused. Noortekogu hakkab tõsist rõhku panema sisulisele tööle, nii meeskonnas endas kui üldiselt Pärnu noorte seas. Juba on paika pandud plaanid ja eesmärgid, mida lähitulevikus läbi viia, et toimuks tõeline muutus. Töökorraldust on juba mõnda aega tahetud muuta, kuid nüüd on töö lõpuks hooga käimas. Täpsemalt saate kõige kohta lugeda dokumentide all olevast istungi protokollist. Kindlasti võite avaldada arvamust!

Hulk aega kulus põhikirja ülevaatamisele. Avaliku poliitika juht Maarja Kahre tegi valmis nii uue põhikirja kui töökorralduse, kuid parandada jõudsime vaid esimest. Vana 9-leheküljeline dokument muudeti 3-leheküljeliseks ning plaanitakse lähiajal fail linna volikogule edastada, et nood selle ametlikult kinnitaksid. Töökorraldusega tegeletakse järgmisel istungil!

Praegusel raskel ajal on kõigi südames Ukraina kodanikud. Pärnus on 18.03.2022 seisuga umbes 120 kooliealist Ukraina põgenikku. Neil on võimalus koolis käia, kuid siiski jääb paljudel sotsiaalelu kesiseks ning oleks vaja kellegi toetavat õlga. Pärnu linna Noortekogu pakkus välja “Tugisõbra programmi”. Eesmärgiks oleks igale Ukraina noorele põgenikule leida tugisõber, kellega suhelda, linnas ringi käia või muul moel toetada. Üleskutse toimuks koostöös linnaga, koolidega ning muude noortele suunatud organisatsioonidega. Loodame, et meie plaan näeb varsti tõeliselt ilmavalgust!

Strateegiapäev

13. märtsil toimus Pärnu linna Noortekogul strateegiapäev, millest võtsid osa juhatus ning kaks kommunikatsioonitiimi liiget.

Alustuseks tehti tööd eesmärgi ja visiooni kallal. Postituse kaanefotoks ongi joonistus meie toredast visioonist. Seejärel panime kirja täpsed eesmärgid, mida plaanime kohe parandada ning millega hakata sügisel tegelema. Need olid nii PLNK-sisesed kui ka laiemas perspektiivis.

Päev lõppes põhikirja parandamisega. Uurisime teiste volikogude ja noortegruppide põhikirju ning arutasime, mida ise võiksime muuta. Üheksalehelisest failist ja kolm lehekülge. Selle plaanime ka volikoguga kinnitada, et tulevasi tegevusi oleks lihtsam läbi viia.

Tegevusaasta 6. istung

18. veebruaril 2022 toimus tegevusaasta 6. istung.

Esimesena muudeti ära põhikirja punkt 5.2.9, mis eelnevalt keelas interneti teel salajase hääletuse, kuid muudatuse abil saab salajast hääletust Google Formsi teel läbi viia. Liikme identifitseerimiseks öeldakse istungil enne hääletuse algust koodsõna, mis tuleb sisestada koos oma vastusega. Nii saab kindlaks teha, et liige võtab tõepoolest istungist videokõne teel osa.

Eelmise infojuhi tagasiastumise tõttu toimusid erakorralised valimised ning uueks infojuhiks sai Karl-Martin Leppnurm. 

Järgmisena tegid ettekanded pressiesindaja, komisjonide esimehed ning juhatus, kuid neist saate lähemalt lugeda dokumentide alla lisatud istungi protokollist 🙂

Istungi mahukaim ning tähtsaim punkt oli uue strateegia tutvustamine ning liikmete gruppidesse jagamine. Noortekogu edaspidine eesmärk on õpilasesindustelt sisendi kogumine. Nende toetamisega jätkab Eesti Õpilasesinduste Liit. Tegevusaasta jooksul toimub üks noortele suunatud küsitlus ning  õpilasesindustega ümarlaud ja silmast silma kohtumine. Abilinnapea Varje Tipp pooldas ideed ning pakkus, et Noortekogu võiks leitud probleemide baasil tuletada kolm põhilist teemat, millega sel aastal süvenenumalt tegeleda. Muidugi arutatakse need teemad ÕE esindajatega uuesti läbi.

 

Maarja Kahre tutvustas PLNK uut struktuuri:

Juhatuse, kelle ametinimetused samuti muutuvad, ülesanne on tervikpildi eest vastutamine. Kaotatakse praegused komisjonid ning luuakse järgmised meeskonnad:

 

  • AVALIKU POLIITIKA MEESKOND

Meeskonda juhib avaliku poliitika juht.

Ülesanded: suhtlus õpilasesindustega, küsitluse läbiviimine, Pärnu linnavolikogu noortekogu komisjoni ettekannete ettevalmistus. Meeskond tegeleb tähtsama sisutööga. 

 

  • ÜRITUSKORRALDUSE MEESKOND 

Meeskonda koordineerib kommunikatsioonijuht.

Ülesanded: Pärnu Päeva viktoriini ja Euroopa Päeva orienteerumise korraldamine. Meeskond valib endi seast juhi ning kommunikatsioonijuhi ülesandeks jääb meeskonna toimimise eest vastutamine. 

 

  • KOMMUNIKATSIOONI MEESKOND 

Meeskonda juhib kommunikatsioonijuht.

Ülesanded: Noortekogu välis-ja sisekommunikatsiooni korraldamine. Erinevalt praegusest meediatiimist on igal liikmel läbi aasta sama ülesanne.

Uus aasta uue hooga!

21. jaanuaril toimus PLNK 2022. aasta esimene istung.

Juhatuse ja komisjonide ettekannetele järgnes uute liikmete vastuvõtt: Lily Dubik ning Katre-Maris Veskimägi. Sellele järgnes arutelu osavaldade kaasamise teemal. Tõstamaa noored oleksid meeleldi nõus aktiivist osa võtma, kuid leiavad, et probleemiks võivad osutuda Tõstamaa kaugus Pärnust ning halb transport kahe koha vahel.

Pärnu linna Noortekogu on viimase paari aasta jooksul tundnud end eksinuna. Nüüd aga tuleks meie strateegia tõsiselt kätte võtta ning otsustada, mis meie ülesanne on – kas üritused, huvide kaitse või hoopis midagi kolmandat? Selle jaoks toimuski 6. veebruaril koosolek, kus teemat arutati.

“Eesmärkide täide viimiseks on vaja, et me teame, kes me oleme ja mida me teeme.”

PLNK lumes!

Pärnu linn ja Pärnu Kunstide Kool korraldasid Pärnu Vallikääru muruplatsile lumelinnaku ehitamise. Kokku valmis 15 erinevat lumeskulptuuri ja ehitajaid oli 150 ringis.

Ka noortekogulased ehitasid oma skulptuuri – meie logo peal oleva elevandi! Tema londi peal saab liugu lasta ning tagant poolt saab trepist üles kõndida. Samuti oli elevandi külje peal väike auk, kuhu jätsime hulgaliselt helkureid koos sõnumiga “võta!”, et kõik uudistajad, kellel helkurit pole, saaksid selle praegusel pimedal ajal endale külge panna.

Ehitamine toimus reedel, 4. veebruaril 2022 ja pidulik lumelinnaku avamine oli 5. veebruaril kell 16.00. Pühapäevaks ehk 6. veebruariks olid kõik helkurid juba otsas. Väga vahva, et nii paljud inimesed end nähtavaks tegid! Loodetavasti jõudsid, helkurid ikka jopede külge ka.

SUUR AITÄH KAITSELIIDU PÄRNUMAA MALEVALE JA PÄRNU HAIGLALE! (Meie toredad helkurihaldjad ❤)

PLNK nobedate ehitajate kommentaarid:

“Alguses olin väga motiveeritud, aga kui oli möödunud umbes 45 minutit, siis sain aru, et jäähunnikut ei olegi nii lõbus elevandiks vormida. Aga lõpp hea, kõik hea!”

“Üle pika aja oli tore näha kalleid noortekogulasi, oli suur rõõm teha koos lume kuhjast lumelinna elemendi, sellised kogukondlikud tegevused alati toovad inimesi lähemaks ja sooja tunde sisse.”

Noorte kujundatud Euroopa

Eile, 4. jaanuaril 2022, toimus HUUBis maailmakohvik “Noorte kujundatud Euroopa.” Üritus algas kell 16.00 ja lõppes 19.00. Kolme tunni jooksul arutasid noored erinevaid paeluvaid teemasid kolme sama paeluva inimesega: Hans-Kristjan Raid (keskkonnaharidust populariseeriva organisatsiooni GLOBE aktivist), Mathias Juust (Euroopa komisjoni poliitikanõunik) ja Triin Saluveer (Rajaleidja psühholoog).

SUUR SUUR AITÄH KÕIGILE LAUAJUHTIDELE, ORGANISEERIJATELE, HUUBILE JA OSALEJATELE!

 

Keskkond – Hans-Kristjan Raid

Euroopas on keskkonna teemad tähtsal kohal, nii ka noorte seas. Lauajuhi üllatuseks olid noored väga kirglikud pestitsiidide teemal. Arutati, kuidas neid vähendada ja millega asendada, seejuures arutati ka GMO ja permakultuuride üle. Põletavaks teemaks oli ka energia ja energiajulgeolek. Prügi sorteerimise juures toodi näiteks lahenduseks QR-kood, mis näitab, millise prügi hulka pakend käib ja välisriikides tuurid, et õppida teiste riikide prügimajanduse kohta.

 

Ränne –  Mathias Juust

Põhiliseks teemaks oli õpiränne. Murekohtadeks on kindlasti:                                                                                  1. Info levimine – Koolides info levib, aga tegelikkuses on erinevaid programme ja stipendiumeid palju rohkem ning neist kuuleb vaid suusõnaliselt. Lahenduseks pakuti, et teha kogu infot ühendav veebileht. Täidaksid ankeedi ära (nt. kuhu sooviksid minna või kauaks jne) ja lehel ilmuksid kõik kriteeriumisse sobivad programmid ja stipendiumid.
2. Rahaline seis ja majutamine – Pakuti erinevaid lahendusi. Näiteks mõne eriala õpilane jagab oma teadmisi sõpruskooliga ning saab selle võrra soodsama programmi. Või teha võimalikuks vahetusaasta jooksul poole kohaga töötada. Noored mõistsid, miks see lubatud pole, kuid arvasid, et võiks olla kriteerium, mille alusel see oleks võimaldatud. Või kooli ja mõne firma vahel kokkulepe, kus tohiks töötada.
3. Organiseerimine ja mõju keskkonnale. Tihti lennukiga sõitmise asemel saaks vahetusaega pikendada ning minna hoopis rongiga.

Teiseks teemaks oli migratsioon. Üheks probleemiks on tolerantsus, kuid see paraneb põlvkondade möödumisega, sest ajalugu on vanematele inimeste andnud eeldused võõramaalastest. Noortele tekitas muret ka see, et Eestist kolivad paljud ära ning juba üsna noorena on osadel plaan minna välismaale õppima kohe, kui tekib võimalus.

 

Vaimne tervis – Triin Saluveer

Esile kerkisid ühe probleemi, abi kättesaamise, mitu aspekti. Pealtnäha leidub psühholooge ja abi pakkuvaid asutusi palju, aga lähemalt uurides avastatakse, et see pole tihtilugu tõsi. Psühholoogid tegelevad sageli ühe valdkonnaga ja iga probleemiga ei saa samalt inimeselt abi. Et seda parandada võiks teha hariduse saamist paindlikumaks. Nii jõuaks rohkem psühholoogiat õppinud inimesi vajalikku abi osutama.

Osad inimesed jäävad abita, sest ei saa infomüras vajalikku teavet. Ning kui on võimalik kellegi jutule saada, siis seda mitte pikaks ajaks, sest abivajajaid on nõnda palju.
Lahendused: edasi suunamise süsteem, SOS-liin või asutus või kiirkursus kõigile tahtjatele, et osata oma sõpru vajaduse korral aidata.

Ürituse lõpus loositi välja AirPods kõrvaklapid!

 

Osalejate kommentaarid

“Rääkida oli mugav ja lauajuhid tundusid sümpaatsed. Seltskond oli mõnus pisike ja toredad noored olid ka. Tuleks järgmine kord jälle, aga aega oleks rohkem tahtnud!”

“Väga tore oli! Mulle meeldis see seltskond ja teemad olid ka huvitavad. Veidi pikemalt oleks võinud arutada, aga vähemalt ei väsitanud ära.”

“Tore ja huvitav oli, sain uusi asju teada ja seda ka, et ametnikke actually huvitab noorte arvamus.”

“Mõttesse jättev üritus, mõtlesin ka hiljem nende teemade üle edasi.”

Pärnu linnavolikogu simulatsioon

Heihei! Pärnu linna Noortekogu ja Noortegrupi Suzume koostöös toimus 14.-15. jaanuaril Pärnu linnavolikogu simulatsioon. Simulatsioonil said kokku noored, kes soovisid kogeda sarnast, mida kogevad praegu Pärnu linnavolikogu liikmed.

Esimene päeval osalejad tegid põhimõtteliselt “behind the scene” tegevusi ehk liikmed jagati loosi teel erakondadesse ja noored ise valisid erakondadele esimehed. Korraldajad olid erakondade nimede loomisel oma fantaasia vabaks lasknud 😀 Näiteks liberaalse erakonna nimeks oli Vabameelsed Vennad. Pärast erakondadesse jagunemist said erakondade liikmed hetke, et omavahel veel tutvuda ning seejärel asusid koostööplaane looma, et koalitsioon luua. Koalitsioonilepe moodustati Rahvuslike Reisijate ja Solidaarsete Siilide vahel. Päeva teises osa moodustati komisjonid ning neile anti 8 erinevat eelnõu, mille nad pidid läbi töötama. Eelnõusi arutati, tehti muudatusettepanekuid ja kui eelnõu valmis sai, saadeti see volikokku. Kaheksast eelnõust jõudis volikokku hääletamisele 4.

Teine päev algas rõõmsameelselt Raekojas, kus valiti volikogule esimees ja aseehimehed. Volikogu esimeheks sai koalitsioonis olev Karmen Pikkmets, kellele paari minuti pärast esitati umbususaldus opositsiooni poolt ja seejärel otsustas esimees tagasi astuda. Kahjuks või õnneks juhtisid lõpuks kogu volikogu tööd kaks aseesimeest. Nende juhtimisel toimus volikogu istung – komisjonid tegid oma tööst ettekandeid, küsiti küsimusi ning hiljem hääletati eelnõusid. Kõik 4 eelnõud said volikogus kinnitatud. Kusjuures, valimised toimusid täpselt nii, nagu volikoguski, kandidaadid said pidada kõne, valiti valimiskomisjon ja hääletamine oli salajane. Ajakavasse mahtus ka paneeldiskussion poliitikute Sulev Alajõe ja Eerik Hannusega.

Üritus lõppes refleksiooni ning tagasisidega. Osalemas oli noortekogust 4 inimest! Mõnel noorel tekkis simulatsiooni jooksul ka huvi noortekogu tegemiste vastu, see oli vahva!