Uncategorized

PLNK alustas 16. tegevusaastat!

10. septembril toimus HUUBis uue tegevusaasta esimene istung. Taaskord sai palju huvitavat teada ning uueks aastaks plaane tehtud.

Peale tutvustamist tegi juhatus ettekande vahepeal toimunust. Suvel kohtuti ENL esindajatega, jagati sügisseminarilt saadud sisendit ning arutati erinevaid koostöövõimalusi. Suur osa PLNK suhtlusest kolib äppi nimega Slack, et kõik tähtsad vestlused oleksid ühte kohta koondatud. Edasi arutati, keda sügiskoolituse läbiviimisesse kaasata, ning sealt liiguti sujuvalt PLNK liikmetele üle – kes on aktiivsed ning kelle liikmeseisu peaks tõsiselt arutama. PLNK’l on kindel maksimum arv liikmeid ning peab hoolega jälgima, et mahtuvust efektiivselt kasutataks. Nii saab koosseis anda endast parima linnaelu parandamiseks. Efektiivsusega jätkati ka järgmises teemas – põhikirja koostamine. Et teha tööd veidi ametlikumaks ja kindlustada, et meie häält kuuldaks, oleme võtnud käsile põhikirja muutmise. Nüüd tuli arutlusele, kes sooviks sellega kaasa aidata ning mis mahus. Viimasena tuli juttu eelarvest. Huvitav oli kuulda, palju me toetust saame ning kuidas seda kasutatakse. Suur osa läheb sügiskoolitusele (Võtke kõik osa!), ülejäänut kasutatakse väiksemate ürituste läbi viimiseks ja auhindade soetamiseks. Juhatuse ettekanne osutus kõige pikemaks punktiks, sest suvel sai võrdlemisi palju sisukat tööd tehtud.

Kolmas punkt oli pressiesindaja ettekanne ning neljandana valisime uusi komisjonide esimehi. Kiire aja tõttu saime valida vaid majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimehe, sest teised kas polnud kohal või ei esitatud esimehe kandidaati. Uueks majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks sai Andria Lubja, kes näitas initsiatiivi üles nii kõnes kui ka küsimuste voorus. Palju edu talle uuel ametkohal!

Tegevusaasta esimesel istungil käisid külas MoNo tegusad noorsootöötajad. Nad tutvustasid meile oma tööd ning jagasid armsaid südametega kondoome. MoNo eesmärk on sotsiaalsete oskuste arendamine, enesekindluse saavutamine, mida koolis nii palju ei õpetata. Jõustatakse noori-antakse noorele jõud ja motivatsioon tagasi. MoNo (Mobiilse noorsootöö) töö toimub peamiselt tänaval, näiteks bussijaamas, parkides, ja kaubanduskeskustes. PLNK soovib hea meelega nendega linnas kaasas käia, et saada veel paremat ülevaadet Pärnu noorte linnaelust ja võib-olla ka PLNKd inimestele tutvustada. 

Pärnu laste ja noorte vaimse tervise keskus asub Pärnu haiglas. Vaimne tervis ei ole väliselt alati nähtav. Keskuses aitavad noori nõustajad, psühholoogid ja terapeudid. Kohapeal olemas ka loovteraapia (savi voolimine, laulmine, maalimine). Vaimse tervise õde Marju Üürike, tel 4473 296. Temaga võib võib alati ühendust võtta ja oma muresid kurta. Nende TEENUSED ON TASUTA!

Lõpuks räägiti KOV valimistest, kus saavad osaleda kõik 16+ noored. 11.-16. okt saab hääletada internetis ning 15. ja 16. okt on võimalus koha peal hääletada. Kui otsustad ümber, on e-hääletust võimalik muuta 17. oktoobril koha peale minnes. 

Viimasena jagati veel infot sündmuste kohta ning pandi paika uue istungi aeg, mis kahjuks veidi edasi lükkub.

Aastale punkt suure pauguga

11. juunil toimus Pärnu Raekojas Pärnu linna Noortekogu pidulik lõpuistung, kus võeti kokku aasta tegemised, valiti uus juhatus, kuulati ettekandeid jpm.

Viimasel ametlikul kokkusaamisel enne suve tunnustasime aktiivsemaid liikmeid, analüüsisime tagasisideküsimustikku, tänasime liikmeid ning valisime uueks tegevusaastaks uue juhatus.

Noortekogu tunnustused pälvisid:
Maarja Kahre – aasta aktiivseim liige
Karl-Martin Leppnurm – aasta aktiivseim liige; kultuuri- ja spordikomisjoni aktiivseim liige
Triine Kose – aasta noortekogulane 
Hans-Kristjan Raid – Hariduskomisjoni aktiivseim liige
Andrja Lubja – Majandus- ja sotsiaalkomisjoni aktiivseim liige
Eliise Talts – Üliõpilaskomisjoni aktiivseim liige

Istungi esimeses osas pidasid kõne abilinnapea Varje Tipp, oma kogemusest noorte osaluses rääkis Marilyn Jurman ning musikaalseid vahepalu esitasid Margit Kitse laulustuudio solistid Wanda-Helena Ollep, Jete-Pauliine Ollep ja Elise Pani. 

Teises istungi pooles valisime uue juhatuse, kuulasime komisjonide ja pressiesindaja aasta kokkuvõtteid ning tähistasime tegevusaasta lõppu tordiga 😀 Noortekogulaste kõhu eest hoolitses Deluxe Catering. 

2021/2022 tegevusaasta juhatus:
Triine Kose – esimees
Maarja Kahre – aseesimees
Hans-Kristjan Raid – infojuht

Täname veelkord Marilyn Jurmani, Margit Kitse laulustuudio soliste Wanda-Helena Ollepit, Jete-Pauliine Ollepit ja Elise Pani ning Deluxe Cateringi, et aitasite meie istungi õnnestumisele kaasa ❤️

Istungi story’sid saab järele vaadata meie Instas: @parnunoortekogu.

Maikuu istung värskes õhus

21. mai õhtupoolikul kogunesid noortekogulased selle tegevusaasta 9. istungiks Pärnu Keskraamatukogu juurde.

Esimeses päevakorra punktis, tegi huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, meile ülevaate omavalitsuse protsessidest.
Järgmisena tegi oma ettekande juhatus, mille järel esitasid oma ettekanded nii komisjonide esimehed kui ka meediatiim. Majandus- ja sotsiaalkomisjon rääkis andis põgusa ülevaate Pärnu Päeva viktoriinist. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon tegid ülevaate Euroopa Päeva Orienteerumisest, kus osavõtjaid oli üle seitsmekümne.
Istungil oli juttu ka sellest, kas keegi on viimasel ajal käinud volikogukomisjonide koosolekutel, aga paljud ei olnud. Käidi ainult noortevolikogu komisjonil.

Infonurgas räägiti, et Pärnu linna Noortekogul on toimumas koostöös Saarde valla Noortevolikoguga kampaania “Pärnumaa suveks puhtaks!” Üritus toimub 31. maist kuni 6. juunini, mille eesmärgiks on Pärnumaa puhtamaks koristada, propageerida keskkonnateadlikke elu- ja mõtteviise ning värskes õhus liikuist. Osalema on oodatud kõik Pärnumaa inimesed!
Järgmise istungi aeg on 11. juuni.

Päikest!

Noortekogu platvorm kohaliku omavalitsuse valmisteks

Pärnu linna Noortekogu noored panid pead kokku ning kirjutasid Eesti Noorteühenduste Liidu KOV platvormi, Pärnumaa Kaasamisürituse ja Pärnu linna noorte rahulolu küsitluse tulemuste põhjal Pärnu linna Noortekogu KOV platvormi 2021 aasta valimisteks.

8. aprillil toimus Pärnu noorte osalusseminar, kus osalesid nii Noortekogu liikmed kui ka teised noored, kes soovisid sõna sekka öelda. Seal koondasime ideed, mis osalenud noorte meelest ja teiste sisendite põhjal peaksid kindlasti jõudma koalitsioonilepingusse. Loodud platvormi saatsime kõikidele Pärnu linnas aktiivsetele erakondadele ja valimisliitudele. Loodame, et meie ideed jõuavad võimalikult suures mahus valimisprogrammidesse. 

Mõned seisukohad olid näiteks: igasse Pärnu kooli taimetoiduvalik; rohkem avalikke WC-sid Pärnu linnapilti, ka jõe paremale kaldale; kvalifitseeritud noorsootöötaja miinimumtöötasu võrdsustada üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga.
Platvormiga saab tutvuda siin

Pärnu Päeva viktoriin

10. aprillil toimus Pärnu linna Noortekogu ning Pärnu Muuseumi koostööl traditsiooniline Pärnu Päeva viktoriin.
Viktoriin leidis aset Quizizz’i keskkonnas, mis oli avatud kella 06:00- 23:00. Teemaks oli kohalik omavalitsus ning küsimused olid kahes kategoorias: kogupere ja mälumängijad-ajaloohuvilised, millest teise kategooria küsimused koostas Pärnu Muuseum.

See aasta osales viktoriinis rekordiliselt 404 inimest!

Auhinnad on välja pandud mõlema kategooria parimatele ja neile, kellele loosiõnn naeratab.
Pärnu Päeva toetasid paljud Pärnumaa ettevõtted: Pärnu Muuseum, Estonia Medical SPA & Hotel, Viiking SPA- Hotel, Sokisahtel, Poisi eine, Steffani Pitsarestoran, Tervise Paradiis, Tammetalu ürdiaed, Pärnu Paintball, Endla Teater ja Victor Tänavatoit. Pärnu Päeva toetas ka Teeviit oma meenetega.

Järjekordne istung Zoomis

9. aprillil toimus Pärnu linna Noortekogu juba selle tegevusaasta 8. istung, mis kestis 2 tundi. Esimeseks päevakorrapunktiks oli tutvustusring. Lisaküsimuseks oli seekord: mis on kellegi lemmikraamat või mis raamatut viimati keegi luges.

Edasi rääkis Pärnu linna huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, kuidas PLNK oleks rohkem nähtav. Sarnasel teemal tegi meile ka oma uurimustöö esitluse PLNK vilistlane Karoliine Aus. Järgmisena tegi oma ettekande juhatus, kus räägiti näiteks chillõhtust, mis peaks toimuma 30. aprillil, et noortekogulased ssaksid teineteistest rohkem teada.

Edasi toimus hariduskomisjoni ettekanne, kus räägiti näiteks nii bingomängust kui ka sellest, et kuna suvi on varsti tulekul, võiks Pärnus olla rohkem prügikaste, millest viimane tuleb koostöös majandus- ja sotsiaalkomisjoniga.
Kultuuri- ja spordikomisjon tegi ettekande Euroopa Päeva Orienteerumisest, mis toimub sel aastal koostöös hariduskomisjoniga.
Majandus- ja sotsiaalkomisjon rääkis samuti, sellest et Pärnus võiks olla rohkem prügikaste ning sellest, et 10. aprillil toimub Pärnu Päeva viktoriin.
Üliõpilaskomisjon tegi meile ettekande, kuidas kaasata rohkem Kolledži noori, noortekogu tegemistesse.

Seejärel rääkis iga noortekogulane sellest, kus volikogu komisjonide koosolekutel keegi käinud on. Millest seal räägiti ning oma kogemustest.
Pressiesindaja tegi ettekade Instagramis toimunud vaimse tervise kümnest küsimusest ning maski propageervast postitusest. Samuti ka Pärnu Päeva turundusest.

Infonurgas oli juttu 10. aprillil aset leidvast Pärnu Päeva viktoriinist.
Järgmise istungi aeg on 21. mai

Rõõmsalt meelt ja palju jõudu!

Märtsikuu istung Zoomis

19. märtsil toimus, Pärnu linna Noortekogu selle tegevusaasta 7. istung, mis toimus koroona tõttu Zoomis.

Esimeseks päevakorra punktiks oli juhatuse ettekanne, kus räägiti nii üldplaneeringu kohtumisest, kui ka noorte volikogu istungist. Järgmisena esitasid oma ettekanded nii komisjoni esimehed kui ka pressiesindaja, kus räägiti nii Pärnu Päevast kui ka Euroopa Päeva Orienteerumisest. Seoses Euroopa Päeva Orienteerumisega teevad omavahel koostööd kultuuri- ja spordikomisjon ning hariduskomisjon, kus jaotati ära tööülesanded. Emakeele päeva puhul toimus ka Instagrammis üks väike viktoriin.

Seejärel võtsime me avalikul hääletusel, 14 häälega vastu uue liikme- Eliise Taltsi, kes liitus üliõpilaskomisjoniga. Juhuu… Noortekogul on nüüd 21 liiget. Tegime ka väikese ülevaate 19. märtsi hommiku poolikul toimunud kaasamisüritusest, mis oli siis nii öelda järg osaluskohvikule.

Peaaegu, et viimaseks päevakorra puntiks oli põhikirja muudatused ning peale seda toimus meil infonurk. Kahjuks küll eriti palju sündmuseid praegu jagada ei ole, aga 14.-16. mail on toimumas Saarde ja Tori valla noortevolikogude ühisüritus.

Järgmine istung toimub 9. aprillil.

Hoidke end ja teisi!

Veebruarikuu istung

19. veebruaril toimus Linnavalitsuse planeeringute saalis, Pärnu linna Noortekogu selle tegevusaasta 6. istung. 


Esimeseks päevakorra punktiks oli salajane hääletus, uue infojuhi kohale, kelleks sai selle tegevusaasta lõpuni majandus- ja sotsiaalkomisjoni liige Ahti Strati. Zoomi vahendusel oli meil külas Daisi Lorents, kes tegi meile ülevaate Pernovast. Seejärel toimus meil linnavolikogu komisjonidesse jagamine ning järgmisena juhatuse ennekanne. Tehti ka kokkuvõtte poolaasta tagasisidest, mille järel esitasid oma ettekanded komisjoni esimehed ja pressiesindaja.
Kõige sisukamaks päevakorra punktiks oli PLNK põhikirja muudatused. Kõige tähtsamaks põhikirja muudaduseks oli see, et istungi hääletamisel ei pea olema kohal 2/3 liikmetest nagu varem, vaid vähemalt pool. Kõige jaburamaks otsuseks osutus – punkt 1.1.4 – otsusega lisada “.” lause lõppu 😀

Toimus ka infonurk, aga koroona tõttu on paljud üritused ärajäänud, edasilükkunud või kolinud veebi.
Järgmise istungi aeg on 19. märts. 

Hoidke teineteist ja head Eesti Vabariigi aastapäeva, soovib teile PLNK!

Pärnu linna Noortekogu ja Lääneranna Noortevolikogu koostööprojekti kohtumine

16. jaanuaril toimus Pärnu linna Noortekogu ja Lääneranna Noortevolikogu ühisprojekt “Teeme koos – rohkem ja teadlikumalt”, mille eesmärgiks oli arendada koostöövõimalusi kahe osaluskogu vahel. Algselt füüsiliselt toimuma pidanud kohtumine viidi hetkeolukorrale kohaselt Zoomi. Projekti rahastati Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist.

Päeva alustas Laura Kiviselg MTÜ Tunnest, kes rääkis meile “pärlite” genereerimisest ja ürituse korraldamisest. Koolituselt saime mitmeid praktilisi nippe ja tööriistu, kuidas toimivalt ja ägedalt projekte ellu viia, nippe jagati ka olukordadele pärli-vääriliste lahenduste leidmiseks. Lisaks analüüsisid noored koolitusel enda osalust oma osaluskogus eluratta meetodil. Antud meetod pani tööalaseid aspekte – nagu näiteks töömotivatsioon, töörõõm, füüsiline keskkond – hindama 10 palli skaalal.

Eluratta meetodi tulemuste baasil läks edasi ka koolituse teine pool ehk grupitööde osa. Peale üksteisele oma osaluskogu tutvustamist, analüüsisime eluratta tulemuste põhjuseid osaluskogusiseselt ning jagasime mõtteid ka teistega. Tulemused olid Pärnul ja Läänerannal erinevad, kuid ühiseid kitsaskohti leiti sellegipoolest. Neid plaanime üheskoos leevendama hakata!

Uus kohtumine on planeeritud HUUBi ja märtsikuusse ning selle põhiteemadeks saavad olema vaimne tervis noorteorganisatsioonis ning juhi roll ja delegeerimine.

Pärnu linna noored leiavad, et linnal on arenguruumi

Pärnu linna 270 kooli- ja töötava noorega läbiviidud uuringu järgi leiavad noored, et Pärnu linnal on arenguruumi jõudmaks noortesõbralikuks linnaks. Pärnu linna Noortekogu (PLNK) uuris Pärnu linna noorte rahulolu oma elukeskkonnaga. Küsimustiku eesmärgiks oli aidata PLNK-d oma töö planeerimisel ja leida Pärnu linna noorte murekohti ja rõõme. 

Küsitluses paluti hinnata õpilastel (5 palli skaalal) oma kooli asutusena (kas koolis on turvaline olla, kas info õpilaste, õpetajate ja juhtkonna vahel on toimiv jne), kommenteerida kodutööde mahtu ja valikainete valikuid. Küsimata ei jäänud ka koolikiusamise teemad.

Pärnu linna õpilased on oma kooliga üldiselt rahul. Kõige halvemini hinnati õpetajaid, hindega 3,7 ja kõige paremini hinnati ruumide seisukorda ja kooli kui asutusena hindega 4,1.

“Mõned õpetajad panevad ründavate küsimustega õpilasi ebameeldivatesse olukordaesse. Kui klassis ei teki naturaalselt elavat vestlust ei saa seda õpilastele ette heita.”

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilane

PLNK uuris veel, kuidas toimib õpilasesindus koolides. On teada, et Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis (PSHG) puudub õpilasesindus üldse, kuid selle asemel on olemas nõukogu, kus on esindatud kolm õpilast. 

Üldiselt ei pöördu Pärnu linna koolide õpilased õpilasesinduse poole, sest õpilastel on uskumus, et õpilasesindus ei suuda nende probleeme lahendada.

“Minu meelest pole õpilasesinduses sellised inimesed, kes nende poole pöördumise korral mure ära lahendaksid või üldse midagi teeks.”

Mai kooli õpilane

Küsitlusest tuli välja, et koolides olevatest valikainetest piisab õpilastele. Küll toodi mitmel pool välja, et võiks olla valikus rohkem võõrkeeli ja loomelisi aineid. Samuti pakuti välja, et õpilased võiksid ise saada otsustada puutöö ja käsitöö vahel ning kehaline kasvatus võiks olla valikaine.

Koolikiusamisega on puutunud kokku 32% linna kooliõpilastest. Nad on olnud kas kiusatav, kiusaja ise või pealtnägija. Seda probleemi on tulnud ette pea igas koolis, k.a gümnaasiumides. Üle poole nendest õpilastest on selle vastu midagi teinud.

Õpilaste seisukohad stressi ja kodutööde mahu koha pealt kooliti varieerusid, aga üldiselt on õpilaste arvates on kodutöid veidi palju, kuid mitte liiast. Samuti on stressiga: koolis käimine tekitab stressi, kuid mitte liiast.

Õpilaste transport kooli ja kodu vahel on üldiselt hea. Õpilased, kelle kool on 10 kilomeetri raadiuses kodust, lähevad kooli jalgsi, bussiga või viivad vanemad autoga ära. Sageli on koolide läheduses mitmed bussipeatused. Õpilased, kes elavad koolist kaugemalt, peavad aga jälgima pingsalt, millal mingi buss tuleb, et liikuda kooli ja kodu vahel.

“Kool algab täpselt sellisel ajal, et jõuan kooli kas liiga vara või liiga hilja kui pean bussiga tulema. Tunnid lõppevad täpselt siis, kui buss ära läheb niiet tihti peab kaua ootama järgmist bussi.”

Mai kooli õpilane

Tulemustest oli näha, et üle poolte vastanute (69%) jaoks tekitab kool kogukonnatunnet. Enamasti tekib see läbi ürituste. Õpilaste arvates on väga head iganädalased infotunnid, kus tunnustatakse ka õpilasi nende saavutuste eest. 

Kõikides koolides on olemas koolipsühholoog või õppenõustaja. On palju õpilasi, kes pöörduks oma murega just nende poole. Pöördumise takistuseks saanud aga see, et tegemis on meesterahvaga (eelistataks naisterahvast) või see, et tegemist on ka aineõpetajaga (kardetakse suhtumise muutumist). Üldplaanis on paljud õpilased oma kooli juhtkonnaga rahul. Mõnel pool toodi välja, et direktor vajaks vahetust ning juhtkond tegeleb rohkem koolimaine hoidmisega kui õpilaste heaoluga. 

”Võiks rohkem õpilastega arvestada ja ka nende arvamusi uurida, kui midagi tähtsat otsustatakse, mis ei pruugi õpilastele meeldida ega sobida.”

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilane

Enamik õpilasi sööb enamasti koolitoitu. Kui toit ei meeldi, siis kas minnakse ostetakse toit väljaspoolt kooli või võetakse enda toit kaasa, Kolledžis kasutatakse tihti ka kohvikut. Puudust tuntakse taimetoiduvalikust, mis paljudes koolides puudub.

Pärast kooli plaanivad 59% vastanutest minna Pärnust mujale. 52% neist õpilastest, kellel on plaan minna ülikooli, soovivad Pärnuse naasta.

Vähesed õpilased käivad kooli kõrvalt tööl (19%). Ligi pool vastanutest, kes tööl ei käi, sooviksid seda teha. Suvetööl käib kolmveerand õpilastest. Tavaliselt leitakse töö läbi tutvuste, pere või käiakse end ise pakkumas. Õpilased, kes tööl ei käi, toovad põhjenduseks, et neil puudub, kas aeg käia kooli, trenni ja muude kohustuste kõrvalt tööl või puudub lihtsalt soov.

Küsimustikule vastasid 9 töötavat noort 270 vastanust. Valdkonnad, kus noored töötavad on klienditeenintus, müük, haridus, noortevaldkond ning meedia. Noorte arvates tööl käimine tekitab vähe stressi, sest valitakse endale meelepärane töö. 

Noored said hinnata oma töökohti 5 palli skaalal: keskmiseks hindeks anti 4,4 palli. Kõige rohkem hinnatakse just kolleege – 4,6 palli ja kõige madalamalt tööruume – 4,1 palli. Enim noori teenivad palka vahemikus 501-1000€. Noortele tulevad töö otsimisel appi erinevad tööportaalid, kuid leitakse tööd ka läbi tutvuste.

Noorte transport töö ja kodu vahel on hea – paljud kasutavad autosid. Need, kes kasutavad ühistransporti, arvavad, et busse liigub küllaltki tihti. 

Noored on jäänud Pärnu, sest nende arvates on tegu piisavalt suure linnaga, et oleks olemas kõik, kuid pole liigset melu. Samuti arvavad noored, et Pärnu linnal on piisavalt arenemisruumi. Toodi välja, et Pärnus on töökohtadega kitsas ja puuduvad edasiõppimise võimalused.

“Pärnus on mugav ringi liikuda, kõik on käe-jala juures ning enamuse aastast ei ole ka liigset linnamelu.”

Töötav noor

Kõik 270 vastanut said hinnata Pärnut 5 palli skaalal. Kõige madalamalt hinnati vaba aja võimaluste olemasolu – 3,1 palliga ja kõige kõrgemalt huvitegevuse võimalusi ja üldist keskkonda (s.h puhtust) – 3,6 palli. 

Arvamus Pärnu linna vaba aja veetmise kohtade kohta, kas neid on piisavalt või liiga vähe, läks umbes pooleks. Toodi ühiselt välja, et Pärnus jääb puudust tegevustest just talveperioodil kui pole võimalust rannas käia. Noorte arvates jääb veel puudu kohti, kus saaks olla maksmata, nagu näiteks HUUB. Paljudele noortele on hingelähedane betoonist rulapargi puudumine. 

Üleüldiselt  võiks noorte arvates olla Pärnus rohkem puhtaid parke koos kiikudega, muuseume, kaubanduskeskuseid, söögikohti ja noortekeskuseid. Põhiliselt toodi põhjenduseks, et Pärnus on liiga vähe valikut. 

Vastanutest 62%(168) käivad huviringides ja neist 82% on huviringide valikuga rahul, 17% arvates võiks olla rohkem ja 1% arvates on neid liiga palju. 154-l juhul on noorte huvide kohta Pärnus huviring olemas. Huviringide taset hinnati hindega 4,3. Noored tõid huviringis käimise põhjusteks just huvi antud ala kohta, harjumus jms. Samuti soovitakse vabaneda pingest, keha eest hoolt kandes. Noored avaldasid soovi saada huviringe rohkem sellistele aladele nagu iluuisutamine (k.a rulluisutamine), ronimine, tuletõrjesport, vehklemine jms. Lisaks on korduvalt välja toodud, et kas just huviringina, kuid vähemalt koolis valikainena võiks olemas olla selline ring, kus õpetatakse asju, mida läheb päris elus vaja, nagu näiteks maksude maksmine, pesu pesemine jne. Ka arvatakse, et gümnaasiuminoortele, tudengitele ja täiskasvanutele pole piisavalt huviringe. 

Suuremaks mureks on ilmselt huviringide olemasolust mitteteadmine.