Arpillikuu istung

14. aprillil toimus Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli raamatukogus noortekogu 17. tegevusaasta 8. istung. Istungi alguses said osalejad mõtete soojenduseks mõelda, mis läks neil eelmine kuu hästi, mille üle nad uhked olid ning mida nad tahavad paremini järgmine kuu teha.

Järgmisena esitles juhatus oma ettekannet, kus mainiti, et vahepeal näost näkku koosolekuid ei toimunud, kuid suheldi Messengeri teel. Juhatus keskendus peamiselt komisjonide toetamisele ning noortekogu eelarve planeerimisele. Komisjonide ettekannetes võttis sõna esmalt kommunikatsioonikomisjoni juht Maarja Kahre, kes rääkis stabiilsest tööst, mida komisjon oli teinud viimase kuu jooksul. Ta mainis ka peagi ilmuvat blogipostitust Pärnu Päeva viktoriinist, mis toimus 1. aprillil, ning Euroopa Päeva orienteerumise aktiivsest turundamisest. Seejärel andis kommunikatsioonijuht Karl-Martin Leppnurm ülevaate ürituskorralduskomisjoni tegevustest. Ta mainis, et Pärnu Päeva viktoriinil osales sel aastal 80 osalejat ning toimus kaasahaarav loosimine, kus välja anti 11 auhinda. Komisjon keskendus ettevalmistustele Euroopa Päeva orienteerumiseks, mis toimus 9. mail. Avaliku poliitika komisjoni juht Andria Lubja esitles komisjoni ettekannet. Komisjon kohtus kommunikatsioonikomisjoniga ning otsustati korraldada ühine meediaaktsioon, kus Instagrami postituste ja reelside kaudu käsitletakse vaimse tervise ja motivatsiooni teemasid. Andria külastas ka Mai kooli, et tutvustada noortekogu tegevust ning avastas, et enamik noori ei ole meie sündmuste ja organisatsiooni kohta hästi informeeritud.

Edasi järgnes arutelu tulevikuplaanide üle. Triine jagas uudist, et Pärnu linnal on loodud uus meede Ukraina noorte toetuseks ning sellega kaasneb märkimisväärne rahaline toetussumma. Linnavalitsuse huvihariduse- ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus selgitas toetuse tingimusi, mis hõlmavad tegevust eesti keeles ning võrdset osalemist ukrainlaste ja eestlaste vahel. Tegevus peab toimuma enne 15. juunit. Idee kohaselt tuleb kohe pärast tegevuse lõppu Annikale saata e-kiri, mis sisaldab osalejate isikukoodi, lühikest tegevuse kirjeldust ja kogumaksumust.

Viimaseks teemaks oli uue istungi aja määramine. Pärnu linna Noortekogu 17. tegevusaasta eelviimane istung toimub 19. mail kell 16:00.