Maarja Kahre

Milline oli meie 2022?

Kuna on kätte jõudnud aasta 2022 viimane päev, oleks hea aeg visata pilk selle aasta tegemistele. Ilmselt saab meie aasta üldiselt kokku võtta sõnaga muutusterohke. Aga vaatame nüüd veidi täpsemalt, mis siis ikka toimunud on.

JAANUAR

 • Aastat alustasime juhatuses esimees Triine, infojuht Hans ning aseesimees Maarja. Meie kolme komisjoni juhtisid Andria, Troy ning Karl. Pressiesindaja ülesandeid täitis aga Johanna.
 • 4. jaanuaril toimus maailmakohvik “Noorte kujundatud Euroopa”. Noored arutlesid teemadel keskkond, ränne ning vaimne tervis, mis möödus osalejatele edukalt – teemade üle mõtiskleti ka pärast ürituse toimumist edasi.
 • 14.-15. jaanuaril toimus koostöös Suzume noortegrupiga Pärnu linnavolikogu simulatsioon. Esmalt moodustati erakonnad, kes seejärel asusid koostööplaane looma, et luua koalitsioon. Seejärel loodi komisjonid, kus arutati eelnõusid. Teise päeva jäi aga volikogu istung, kus toimusid ettekanded ning hääletamised.
 • 21. jaanuaril toimus istung, mis viis meid seekord Tõstamaale, kus tegime tutvust kohalike noortega ning pidasime plaani, kuidas neid meie tegemistesse paremini kaasata.

VEEBRUAR

 • 4. veebruaril osalesime Pärnu linna ning Pärnu Kunstide Kooli poolt korraldatud lumelinnaku ehitamisel. Ehitasime elevandi, kelle londilt sai liugu lasta. Lisaks jätsime elevandile hulga helkureid, et möödujad saaksid end ikka autodele nähtavaks teha.
 • Toimus struktuurimuutus! Juhatuse moodustasid esimees Triine, avaliku poliitika juht Maarja ning kommunikatsioonijuht Karl. Nende juhtida jäid ka uued tiimid: avaliku poliitika tiim, ürituskorraldustiim ja kommunikatsioonitiim. Istungil pühenduti sellele, kuidas uus struktuur toimima hakkab ning kuidas liikmed tiimide vahel jaotuvad.

MÄRTS

 • Noortekogulased Karl ning Triine osalesid 1. märtsil ENL korraldatud Mõjusal Võrgustikul, kus tutvuti Erasmus+ ning Euroopa Solidaarsuskorpuse projektivõimalustega.
 • 8. märtsil rääkis meie esimees Triine Pärnu linnavolikogu noortekogu komisjonile meie struktuurimuutustest.
 • 13. märtsil toimus strateegiapäev, kus arutasime seda, mis on meie eesmärgid ning kuidas me nendeni paremini jõuame. Paneme paika konkreetse plaani meie tegevustes ning kuidas mõõta nende mõju ning toimimist.
 • 18. märtsil toimunud istungil alustasime esimest ülevaatust meie uhiuue põhimääruse mustandiga. Vaatasime seda kõik koos üle ning tegime esimesi parandusi ja põrgatasime mõtteid. Samuti võtsime teemaks Ukraina noored ning kuidas neile toeks olla. Otsustasime luua “Tugisõbra programmi”. Algasid ettevalmistused, et see ka reaalsusesse viia.

APRILL

 • 9. aprillil toimus koostöös Pärnu Muuseumiga Pärnu Päeva viktoriin. Või õigemini lausa kaks. Ühe nende autoriks oligi noortekogu ning teisel muuseum. Läbivaks teemaks oli Pärnu linn läbi ajaloo. Viktoriinidest võttis osa 224 inimest, kellest 22 said meie sponsoritelt ka auhindu.
 • 15. aprillil toimunud istungil visati esimene pilk peale meie uhiuuele töökorrale (sellist dokumenti ei ole noortekogul varem olnud).
 • 13.-27. aprill toimus Ukraina noorte tugiprogramm, kus osales kokku 35 noort (neist 15 sõja tõttu Pärnusse jõudnud ukrainlased). Programmi jooksul toimus noortel 3 ühiskohtumist, samuti käidi rabas ning külastati kino. Väljaspool ühiskohtumisi toimus suhtlus 3-liikmelistes gruppides, kus oli vähemalt üks eestlane ja üks ukrainlane. Nii pakuti sõjapõgenikele võimalust ka väljaspool kooli end mugavalt tunda ning olla sotsiaalselt kaasatud.
 • Esimees Triine osales Strasbourgis õppesessioonil “Climbing the Ladder”, mis keskendus noorte osaluse hindamisele, huvikaitsele ning covid-19 mõjule noortevaldkonnas.

MAI

 • 9. mail toimus Euroopa Päeva orienteerumine koostöös Europe Direct Pärnumaa ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega. Kasutasime Euroopa Komisjoni esinduse loodud kultuurirada, kus kaasasime igasse nende loodud punkti ka enda füüsilise esindaja. Nii said osalejad igas punktis lahendada ristsõnu, mängida mänge, joonistada jne. Kokku osales 36 noort 10 tiimis 8st erinevast Pärnu linna koolist. Võitjaks osutus Pärnu Rääma Põhikooli tiim Lauanurk.

JUUNI

 • 17. juunil toimus noortekogu 16. tegevusaasta lõpuistung. Istungil esitati kokkuvõte aastast, seejärel tunnustati liikmeid ning valiti uus juhatus. Pärnu linnapea tänukirja said aktiivse panuse eest Lisandra Mäe, Katre-Maris Veskimägi ning Maarja Kahre. Sel aastal sai aktiivseima noortekogulase tiitli Karl-Martin Leppnurm ning aasta noortekogulase tiitli Maarja Kahre. Uude juhatusse kuuluvad aga esimees Triine, avaliku poliitika juht Andria ning kommunikatsioonijuht Karl. Seejärel siirduti üheskoos suvepuhkusele uueks tegevusaastaks jõudu koguma ning plaane tegema.

JUULI

 • 15. juulil toimus 1-päevane ÜRR, kus said kokku noortekogulased, kes lõid noortekogule mõned olulised dokumendid, nagu näiteks meie tegevuskava. Lisaks loodi eesmärgid tiimidele, et neil oleks silme ees kindel siht ning samuti mõeldi sellele, kuidas selleni kõige paremini jõuda. Lisaks peeti arutelu selle üle, kuidas läheneda paremini potentsiaalsetele liikmetele.

AUGUST

 • Juhatus tegi ettevalmistusi tulevaseks tegevusaastaks.

SEPTEMBER

 • 9. septembril toimus noortekogu 17. tegevusaasta esimene istung. See tähistas esimese tegevusaasta algust uue struktuuriga. See tähendas ka erisusi istungi toimumises, näiteks jäi ära tavapärane komisjonide esimeeste valimine. Tuli teemaks teha Ukraina noortele tugiprogrammi vol2, et keelebarjäär ei segaks neid suhtlemisel ning nad hakkaksid end mugavamalt tundma ka koolis.
 • Noortekogu liikmed Triine ja Laura ning vilistlane Andra osalesid Erasmus+ koolitusel “Training course for youth council leaders and supervisors” Poolas. Projekti käigus tutvuti R. Harti noorte osaluse redeliga, noortevolikogude toetajate enesehindamismaterjalidega, tutvustati üksteisele oma osaluskogusid, osaleti kohalikul konverentsil, mängiti simulatsiooniülesandeid ja palju muud.

OKTOOBER

 • 3.-7. oktoober toimusid ettevõtlusnädala raames Pärnumaa eri paigus Pärnumaa Arenduskeskuse korraldatud inspiratsioonipäevad, mis sel aastal keskendusid vaimsele tervisele. Korraldusmeeskonnas olid ka meie esimees Triine ning vilistlased Karoliine ja Laura!
 • 22.-23. oktoober toimus Jõulumäel meie traditsiooniline õpilasesindustele mõeldud Sügiskoolitus “Minust algab kõik”. Toimus ajaplaneerimise koolitus ning mitmed noored jagasid enda kogemust sellest, miks olla aktiivne ning mida see neile andnud on. Toimus ka õpilasesinduste ümarlaud, kus õpilased said jagada enda muresid ning arutati võimalusi, kuidas saab noortekogu appi tulla.

NOVEMBER

 • November on noortekogu sünnipäevakuu. Noortekogul täitus nüüd juba 17 aastat tegutsemist! Seda tähistati 4. novembril toimunud istungil koogi söömisega. Lisaks vaadati koos üle brändiraamat ning põhimäärus. Otsustati luua ka Riigikogu valimisteks töögrupp.
 • 10. novembril toimus Lahe Koolipäev, kus osalesid ka meie liikmed. Tegemist on Eesti suurima noortekonverentsiga, mis koondas sel aastal 1200 noort Alexela Kontserdimajja.
 • 17. novembril toimus aruteluõhtu “kellaviietee: naised poliitikas”. Noortekogulasi oli nii kuulajate kui arutlejate seas – paneeldiskussioonis osales meie vilistlane Laura Kiviselg ning arutelu juhtis meie esimees Triine.
 • 18. novembril toimus erakorraline istung, et keskenduda ainult põhimäärusele ning see kinnitada, kuna eelneval istungil ei olnud kohal piisavat kvoorumit.
 • 27. novembril osalesid kommunikatsioonitiimi liikmed ENL-i praktilisel sotsiaalmeedia koolituspäeval Tartus, koolitajaks oli suure kogemustepagasiga Kairi Killing.

DETSEMBER

 • 3.-4. detsembril toimus Tallinnas ENL-i korraldatud Talveakadeemia ning Tänuüritus. Mõlemal esindas meid liige Tristan. Talveakadeemia esinejad keskendusid organisatsiooni juhtimisele ning selle jätkusuutlikkusele. Tänuüritusel oli noortekogu aga nomineeritud kategoorias “Toetus Ukraina noorte heaks”.
 • 7. detsembril toimus jõuluistung, kus sai lõpuks kinnitatud meie uus põhimäärus! Tiimidest said uuesti komisjonid. Avaliku poliitika komisjon plaanib järgmiseks aastaks koolituspäeva õpilasesindustele ning kommunikatsioonikomisjon loob uut süsteemi sotsiaalmeedia paremaks toimimiseks.
 • Aasta lõpuks läksid ka asjalikud noored pühi nautima!

Selline see meie aasta siis saigi. Nüüd pole muud, kui ainult järgmine aasta vähemalt sama tublid olla. Noortekogu soovib kõigile ilusat vana-aasta lõppu ning veelgi paremat uue aasta algust!

Taas on tulemas jõulud!

7. detsembril toimus HUUB-is 17. tegevusaasta jõuluistung. Sai süüa ja head seltskonda nautida. Kuigi kõik liikmed ei saanud füüsiliselt osaleda, oli kogu olemine siiski väga mõnus. Alates sellest istungist on liikmete hulgas ka Marie Heleen Moloney ning Tristan Eriste.

Juhatus ja nüüdsest taas komisjonid on vahepeal jällegi tööd teinud. Palju on tegeletud põhimäärusega. Lisaks sai Pärnu linna Noortekogu nominatsiooni Eesti Noorteühenduste Liidu tänuüritusel kategoorias “Panus Ukraina noorte heaks 2022”. Toimus veel viimane arutelu põhimäärus ning seejärel toimus hääletus. Ning põhimäärus sai noortekogu poolt kinnitatud! Nüüd antakse see edasi Annika Viibusele, kes toetab meid teekonnal, et põhimäärus ka volikogus kinnitada. Ürituskorralduskomisjon tegeles Ukraina noorte programmi kohtumiste planeerimisega. Neist esimene toimub juba 14. detsembril Tammsaare Koolis. Kommunikatsioonikomisjon on otsustanud noortekogu sotsiaalmeedia taas tükkideks lammutada ning ehitada uue. Avaliku poliitika komisjon arutles Sügiskoolituse tagasiside üle ning nüüd on neil plaanis 20. jaanuaril korraldada üritus õpilasesindustele. Plaan on saada neilt sisendit ning pakkuda neile koolitusi.

Järgmine istung toimub 20. jaanuaril kell 16. Seni tuleb pidevale tööle vahelduseks ka veidi puhata! Kohtume juba tuleval aastal!

Emotsioonid Talveakadeemiast ning tunnustus Tänuürituselt

3.-4. detsembril toimus Tallinnas Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatud Talveakadeemia. Noortekogu käis seal esindamas meie liige Tristan Eriste. Lisaks toimus 3. detsmebri õhtul Tänuüritus, kus noortekogu oli nomineeritud kategoorias “Panus Ukraina noorte toetuseks”.

Tristani sõnul olid Talveakadeemias huvitavad ning inspireerivad esinejad. Suuremas enamuses keskenduti organisatsiooni juhtimisele. Räägiti osaluskogudele olulistel teemadel, nagu liikmete värbamine ning nende kaasamine protsessidesse. Ehk üldisemalt kuidas olla jätkusuutlik. Üritus oli korraldatud hästi ning ka ööbimine oli vägagi mugavas Metropol Hotellis. Isegi kui üks esineja oli haige, lahendati see probleem, ning esineja saatis koolitusest video. Ka fun fact koolitusest – Soomes ja Rootsis on seadusega öeldud, et igas linnas peab olema noortekogu ning nende hääl peab olema tõsiselt võetav linnavalitsuses.

Tänuüritus toimus aga väga uhkes kohas, kus sai palju väga head toitu. Esineja andis väga mõnusa ja hubase tunde. Ka inimesed olid kõik toredad ning on võimalus, et tulevikus saab koostööd teha ka teiste osaluskogudega. Lisaks tänas ENL Pärnu Linna Noortekogu panuse eest Ukraina noorte toetuseks. Üritus oli kokkuvõttes põnev ja nauditav.

Järgmiste üritusteni!

Erakorraline istung

18. novembril toimus HUUBis noortekogu ajaloo teine erakorraline istung. See toimus, kuna noortekogu soovis kinnitada enda uut põhimäärust. Koos vaadati põhimäärus läbi ning tehti viimased korrektuurid.

Pikalt on kestnud arutelud noortekogu valimissüsteemi, struktuuri ning nime üle. Nüüd saadi vahepeal kokku Tartu Noortevolikoguga, kellel toimuvad iga aasta valimised. Nad kinnitasid meile, et see ei ole kõige parem süsteem ning niimoodi jäime me kindlaks enda praegusele süsteemile, kus saab meiega liituda igal ajal. Struktuuri osas otsustasime, et kuna noorsootööseaduses ei ole määratletud, et noortevolikogu peab olema volikogutüüpi, siis jätkame enda tööd senise struktuuriga (meil on tiimid, mitte komisjonid). Nime osas on ikka ja jälle jõutud samale otsusele, et seda ei muudeta.

Pärast kõiki otsuseid toimus hääletus ning noortekogu uhiuus põhimäärus sai kinnitatud!

Riigikogu valimistega seoses otsustasime luua ka töögrupi, et seda paremini noorteni tuua. Töögrupi esimeheks valiti Laura Lelov.

Noortekogu jõuluisting toimub 7. detsembril kell 16! Oodatud on kõik huvilised 😉

Noortekogu sai 17!

4. novembri õhtupoolikul kogunesid mitmed aktiivsed noored Forwardspace-i, et visata pilk peale, mis vahepeal tehtud on. Lisaks tutvuti ka Forwardspace-ga, kohalik perenaine Egle Volke tegi noortele tuuri ning rääkis koha olemustest ning võimalustest.

Seejärel tegi noortekogu juhatus kokkuvõtte, mis on nemad vahepealsel ajal teinud. Toimus pidev tegelemine Sügiskoolitusega, mis ka 22.-23. oktoobril toimus. Üritus oli vägagi edukas, osalejaid oli lausa 30. Sügiskoolitusel toimus Changemakers-i ajaplaneerimise koolitus, õpilasesinduste ümarlaud ning oma kogemusi aktiivsete noortena jagasid ÜRO noordelegaat Linda Luts ning EAÜS-i aktivist Doris Poolamets. Lisaks kogus noortekogu sisendit teemal Pärnu kui õpikeskkond. Oli ka meeleolukas õhtuprogramm playback-i näol. Peale Sügiskoolituse vahetas juhatus mõtteid põhimääruse muutmise ning MTÜ loomise osas.

Kuna istungil puudus vajalik kvoorum hääletuste tegemiseks, (ei saadud vastu võtta uusi liikmeid ega kinnitada põhimäärust) kutsutakse kokku erakorraline istung, mis toimub 18. novembril kell 18. Sellegi poolest palus Maarja Kahre juhatusel tühistada enda avaldus liikmelisus lõpetada. Kõik juhatuse liikmed nõustusid sellega ning nüüd on Maarja taas noortekogu liige.

Ka tiimid esitasid ettekanded. Kommunikatsioonitiimil oli üks koosolek, kus pandi paika turundusplaan kahe istungi vahel ning uuendati brändiraamatut. Brändiraamat vaadati ka koos üle ning liikmed soovitasid teha teatavaid lisandusi, eriti meie slogani “Sinu hääl linnas!” aktiivsemaks kasutamiseks. Tiimil on plaan kirjutada iga kvartal Pärnu Postimehesse artikkel. See kvartal kirjutati see Sügiskoolitusest. Ka ürituskorraldustiimil toimus vahepeal üks koosolek. Teemaks oli Ukraina noorte programm. Sellega seoses toimub neli üritust: kohtumine Tammsaare Koolis (18.11), kohtumine Pärnu Noorte Vabaajakeskuses (29.11), väljasõit tõenäoliselt Audru Noortekeskusesse (13.12) ning lõpetusüritus Pärnu Noorte Vabaajakeskuses (16.11). Avaliku poliitika tiimi koosolekul plaaniti volikogu komisjonides käimist ning koolide külastamist. Otsustati, et enne põhimääruse kinnitamist komisjonidesse ei minda, meie uus põhimäärus võib muuta seal osalemise tingimusi. Koole kavatsetakse aga külastada neid, kust meil veel liikmeid ei ole.

Põhimääruse toorik vaadati veel kord üle. Otsustati jätta sama nimi (Pärnu linna Noortekogu) ning sama liikmeks saamise protsess. Ei nähtud vajadust olla volikogutüüpi, seega jätkame tööd praeguse struktuuriga. Sellegi poolest sõnastati uus noortekogu eesmärk, milleks on: Noortekogu eesmärk on arutada Pärnu linna noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid volikogule ja linnavalitsusele, esindada Pärnu linna noorte õigusi ja huve ning osaleda nõuande- ning otsustusprotsessides, julgustada noorte omaalgatust, kaasata noori otsustusprotsessidesse ja edendada noorte heaolu Pärnu linnas. Põhikirja ei kinnitatud, kuna puudus vajalik kvoorum.

Riigikogu valimiste valguses tuli noortel plaan luua töögrupp, mis tegeleb erinevas vanuses noortele demokraatiaharidude pakkumisega. Samuti tunnevad noored, et tuleks tegeleda rohkem aktuaalse noorte vägivalla teemaga.

Pärast sellist sisukat istungit olid noortekogulased välja teeninud tüki PLNK sünnipäevakoogist, kuna noortekogu sai 17! Nauditi kooki ning muljetati niisama.

Järgmise istungi toimumise aeg ja koht on veel lahtised, kuid need selguvad peagi. Sinna on oodatud kõik huvilised!

Sügiskoolitus 2022 “Minust algab kõik”

22.-23. oktoober toimus taas Jõulumäe Tervisespordikeskuses üle aastase pausi füüsilisel kujul traditsiooniline Sügiskoolitus. Selle aasta teemaks oli “Minust algab kõik” ehk koolitused pöörlesid selle ümber, mida me ise saame enda jaoks ära teha.

Esimene päev algas tutvumismängudega, millele järgnes Pärnu linna Noortekogu tutvustus, kus samuti selgitati liikmeks saamise protsessi. Seejärel rääkis osalejatele enda kogemusloo ÜRO noordelegaat Linda Luts. Ta rääkis loo sellest, mida aktivism on talle andnud ning mida kõike võib anda JAH ütlemine. Pärast väikest söögipausi rääkis Carmen Toomet Changemakers’ist ajaplaneerimisest. Jagati erinevaid meetodeid ning kasulikke nippe, koolitus sisaldas ka palju praktilisi ülesandeid. Toimus ka sisendikorje Pärnu linna haridusteemadele. Kui juba sisutööd oli tehtud, toimus ka õhtuprogramm. Moodustati grupid ning loosiga valitud loole tuli vaid piiratud ajaga teha playback. Õhtuprogramm osutus vägagi meeleolukaks ning lõpuks loodi väga ägedad esitlused.

Teine päev algas hommikujoogaga, et enda päeva energiat süstida. Teise päeva põhifookuses oli õpilasesinduste ümarlaud, kus saadi lahata enda kooli valusid ja võlusid. Tuli välja, et endiselt on mitmetes koolides probleemiks koolikiusamine, mõnel pool ka koolitoidu kvaliteet ning motivatsioonipuudus õpilaste hulgas. Sellegi poolest on koolides ka häid asju, näiteks on suur valik huviringe, koolide juhtkonnad ning õpetajad on enamasti arvestavad ja toredad ning koolides pakutakse erinevaid võimalusi enda arendamiseks. Leiti, et noortekogu saaks teha õpilasesindustele koolitusi erinevatel teemadel, näiteks kuidas kirjutada projekte, kuidas leida motivatsiooni, kuidas suhelda juhtkonnaga jne. Sellele järgnes Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikme Doris Poolametsa poolne kogemuslugu teemal miks olla aktiivne.

Kokkuvõtteks võib öelda, et üritus oli igati meeleolukas ning läks korda. Loodetavasti saavad järgmine aasta võimaluse koolitusel osaleda ka need, kellel see sel aastal ei õnnestunud.

17. tegevusaasta teine istung

14. oktoobri pärastlõunal toimus Pärnu Noorte Vabaajakeskuses PLNK 17. tegevusaasta teine istung. Nii tiimid kui juhatus on alustanud tõsise tööga.

Juhatusel on olnud tihe suhtlus, et korraldada Sügiskoolitus 22.-23. oktoobril. Samuti on seda üritust reklaamitud huvijuhtidele. Lisaks käis noortekogu esimees Triine Kose koos Andra-Helena Toometi ja Laura Leloviga Poolas osalukogujuhtidele ja toetajatele mõeldud koolitusel. Kommunikatsioonitiim sai vahepeal paika töökorralduse, kuidas tiimis töö toimub. Lisaks uuendati sotsiaalmeedia protokolli, mille põhjal käib meie tegevuse kajastamine. Lisaks tehakse iga istungi vahel turundusplaan järgmise istungini. Ürituskorraldustiimi fookuses on siseürituste korraldamine ning Ukraina noorte tugiprogramm. Tiimi põhiüritused toimuvad II poolaastal ning neile veel suurt rõhku ei panda. Avaliku poliitika tiim on hetkel võtnud rahulikult ning midagi veel toimunud ei ole.

Lisaks kokkuvõtetele toimus istungil ka ajurünnak. Nimelt osales istungil Zoomi kaudu Reelika Lume, kes tutvustas istungil osalejatele depressiooni ennetamise võrgustikku. Nii panidki noortekogulased pead kokku ja arutasid, mida on vaja noortel aktivistidel enda vaimse tervise toetamiseks ning kuidas leida koostöökohti võrgustikuga. Peale selle viskasid noortekogulased pilgu peale töökorrale ning põhimäärusele, mis soovitakse sel aastal kinnitada.

Noortekogu 17. tegevusaasta 3. istung toimub 4. novembril. Kellaaeg ning aukoht veel täpsustuvad, kuid kindlasti saab põnev olema, kuna tegu on meie sünnipäeva instungiga!

Uus tegevusaasta toob uue hingamise

9. septembril toimus Pärnu linnavalitsuse haridussaalis PLNK 17. tegevusaasta esimene istung! Algab esimene tegevusaasta meie uue struktuuriga, mis tähendab muudatusi ka näiteks tegevusaasta esimese istungi toimumises. Näiteks ei toimunud istungil tavapärast komisjonide esimeeste valimist.

Juhatus alustas istungit tavapärase ülevaatega möödunud suvest. Juhatus sai kokku mitmel korral – räägiti uuest tegevusaastast, viidi uus juhatuse liige tööga kurssi ning tehti plaane töö paremaks toimimiseks. Pandi ka paika, et 22.-23. oktoober toimub seekord taas Jõulumäel 2-päevane Sügiskoolitus õpilasesindustele, millest peaks igaüks osa võtma juba ainuüksi kogemuse pärast. Muidugi on seal veel ka põnevad koolitused, meelt lahutav õhtune programm, õpilasesinduste ümarlaud, hea toit ning veel paremad sõbrad. Samuti arutasime ühiselt selle üle, kui olulised on meilid, mis saabuvad noortekogu meililisti. Seejärel panime paika ka selle, millal võiks toimuda meie istungid ning jõudsime järeldusele, et need võiksid toimuda enne volikogu noortekogu komisjoni koosolekut, kuna siis saaksime omakeskis arutada istungil vastava teema üle ja anda endapoolset sisendit. Tegime plaane ka selle kohta, kuidas saada endale uusi liikmeid koolidest, kus meil neid veel ei ole.

Seejärel võtsime teemaks Ukraina noorte tugiprogrammi, millega tegime algust juba kevadel. Nüüd on meie fookus suunatud neile keele õpetamisele, kuna nad käivad Eesti koolides (mis on põhikoolis neile ka kohustuslik), kuid õppekava pole võimalik läbida, kui pole piisavat keeleoskust. Seega plaanime me nendeni jõuda loodetavasti tänu MoNo abile Tammsaare Koolis, kuna seal on neid hetkeseisuga kõige rohkem. Me teeksime nendega juturinge, kus räägiksime vaid lihtlausetega, vaataks multikaid, kasutaks sõnakaarte ja teeks kahoote. Kõik eesmärgiga neile keelt kasvõi vähesel määral õpetada.

Meie järgmine istung toimub juba 14. oktoobril kell 16. Asukoht on hetkel veel selgumisel, kuid kindlasti tasub silm infol peal hoida, saab olema põnev!

Maikuu istung

13. mail toimus noortekogul selle tegevusaasta eelviimane istung! Istung oli üsnagi meeleolukas ning palju rõhku pandi tulevasele tegevusaastale.

Kõik tiimid on hakanud vaikselt end suvepuhkusele seadma: tehakse kokkuvõtteid, plaane aasta lõpetamiseks ning uue aasta alustamiseks. Avaliku poliitika tiim üritab teha kõik, et järgmine aasta oleks hea koht kust edasi minna ning jätkate plaane noorte kaasamise ja nendega suhtlemise teemal. Ürituskorraldustiimil on selleks aastaks kohustuslikud üritused korraldatud, seejuures üsnagi edukalt ja paljude osalejatega. Euroopa Päeva orienteerumisel osales see aasta 10 tiimi kokku umbes 40 osalejaga! Ning kommunikatsioonitiim hoiab noortekogu veel jätkuvalt pildis.

Esimees Triine Kose tegi kokkuvõtte ka ukrainlaste tugiprogrammist, millest oli kindlasti paljudele noortele kasu. Kokku osales programmis 35 noort! Meile oli sellest palju õppimiskohti tuleviku programmide jaoks.

Noortekogu 16. tegevusaasta pidulik lõpuistung toimub 17. juunil kell 16 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis. Seal valitakse uus juhatuse ning tehakse aastast kokkuvõtted. Ole kohal!

Aprilli istung

Ühel ilusal aprillikuu päeval (15.04.2022) toimus noortekogul järjekordne sisukas istung.

Meie uued tiimid on töö korralikult käima saanud: avaliku poliitika tiim käib koolides ja volikogu komisjonides, ürituskorraldustiimi abiga on läbi viidud Pärnu Päeva viktoriin ning korraldatakse Euroopa Päeva orienteerumist, kommunikatsioonitiim hoiab noortekogu pildis. Peale tiimide koosolekute on vahepeal käima lükatud ka Ukraina noortele suunatud tugiprogramm. Sellega toetab meid ka Europe Direct, kes aitab neile suunatud tegevusi läbi viia. Lisaks lööme me Europe Directi-ga kampa Euroopa Päeva orienteerumise korraldamisel.

Kui ettekanded olid kuulatud, asuti läbi töötama loodava töökorra mustandit. Sellist dokumenti pole noortekogul varem eraldi olnud, seega see on teatavas mõttes midagi täiesti uhiuut. Noortekogu avaliku poliitika juht Maarja Kahre tutvustas töökorda ning koos viidi läbi muudatusi ja parandusi, et see arusaadavaks ja sobilikuks kohandada.

Kui ka uus töökord oli läbi vaadatud, võeti vastu uus liige Diana Rei Pärnu Raeküla Koolist. Tere tulemast meie sekka!

Meie selle tegevusaasta eelviimane istung toimub juba 13.mail. Pole veel hilja tulla meie tööd kaema!