Lisandra Mäe

Märtsi istung

Tere! 18.03.2022 toimus üks väga pikk ja tegus istung.

Nagu strateegiapäeval otsustati, algas istung huvitava küsimuse ning mänguga. Samuti sai seekord süüa ja laua taga istumise asemel said kõik end diivanil mugavalt tunda. Eesmärgiks oli muuta istung mugavaks ja huvitavaks, samas säilitades vajaliku formaalsuse.

Peale sissejuhatust tegid ettekande juhatus ja meie kolm uhiuut tiimi: avaliku poliitika, ürituskorralduse ja kommunikatsioonitiim. Tähtsamateks punktideks osutusid seekord strateegiapäeva kokkuvõte, sissejuhatus praegusest Ukraina noorte seisust Pärnus (sellest tuleb hiljem veel juttu), Euroopa Päeva orienteerumine, Pärnu Päev ja PLNK siseüritused. Noortekogu hakkab tõsist rõhku panema sisulisele tööle, nii meeskonnas endas kui üldiselt Pärnu noorte seas. Juba on paika pandud plaanid ja eesmärgid, mida lähitulevikus läbi viia, et toimuks tõeline muutus. Töökorraldust on juba mõnda aega tahetud muuta, kuid nüüd on töö lõpuks hooga käimas. Täpsemalt saate kõige kohta lugeda dokumentide all olevast istungi protokollist. Kindlasti võite avaldada arvamust!

Hulk aega kulus põhikirja ülevaatamisele. Avaliku poliitika juht Maarja Kahre tegi valmis nii uue põhikirja kui töökorralduse, kuid parandada jõudsime vaid esimest. Vana 9-leheküljeline dokument muudeti 3-leheküljeliseks ning plaanitakse lähiajal fail linna volikogule edastada, et nood selle ametlikult kinnitaksid. Töökorraldusega tegeletakse järgmisel istungil!

Praegusel raskel ajal on kõigi südames Ukraina kodanikud. Pärnus on 18.03.2022 seisuga umbes 120 kooliealist Ukraina põgenikku. Neil on võimalus koolis käia, kuid siiski jääb paljudel sotsiaalelu kesiseks ning oleks vaja kellegi toetavat õlga. Pärnu linna Noortekogu pakkus välja “Tugisõbra programmi”. Eesmärgiks oleks igale Ukraina noorele põgenikule leida tugisõber, kellega suhelda, linnas ringi käia või muul moel toetada. Üleskutse toimuks koostöös linnaga, koolidega ning muude noortele suunatud organisatsioonidega. Loodame, et meie plaan näeb varsti tõeliselt ilmavalgust!

Strateegiapäev

13. märtsil toimus Pärnu linna Noortekogul strateegiapäev, millest võtsid osa juhatus ning kaks kommunikatsioonitiimi liiget.

Alustuseks tehti tööd eesmärgi ja visiooni kallal. Postituse kaanefotoks ongi joonistus meie toredast visioonist. Seejärel panime kirja täpsed eesmärgid, mida plaanime kohe parandada ning millega hakata sügisel tegelema. Need olid nii PLNK-sisesed kui ka laiemas perspektiivis.

Päev lõppes põhikirja parandamisega. Uurisime teiste volikogude ja noortegruppide põhikirju ning arutasime, mida ise võiksime muuta. Üheksalehelisest failist ja kolm lehekülge. Selle plaanime ka volikoguga kinnitada, et tulevasi tegevusi oleks lihtsam läbi viia.

Tegevusaasta 6. istung

18. veebruaril 2022 toimus tegevusaasta 6. istung.

Esimesena muudeti ära põhikirja punkt 5.2.9, mis eelnevalt keelas interneti teel salajase hääletuse, kuid muudatuse abil saab salajast hääletust Google Formsi teel läbi viia. Liikme identifitseerimiseks öeldakse istungil enne hääletuse algust koodsõna, mis tuleb sisestada koos oma vastusega. Nii saab kindlaks teha, et liige võtab tõepoolest istungist videokõne teel osa.

Eelmise infojuhi tagasiastumise tõttu toimusid erakorralised valimised ning uueks infojuhiks sai Karl-Martin Leppnurm. 

Järgmisena tegid ettekanded pressiesindaja, komisjonide esimehed ning juhatus, kuid neist saate lähemalt lugeda dokumentide alla lisatud istungi protokollist 🙂

Istungi mahukaim ning tähtsaim punkt oli uue strateegia tutvustamine ning liikmete gruppidesse jagamine. Noortekogu edaspidine eesmärk on õpilasesindustelt sisendi kogumine. Nende toetamisega jätkab Eesti Õpilasesinduste Liit. Tegevusaasta jooksul toimub üks noortele suunatud küsitlus ning  õpilasesindustega ümarlaud ja silmast silma kohtumine. Abilinnapea Varje Tipp pooldas ideed ning pakkus, et Noortekogu võiks leitud probleemide baasil tuletada kolm põhilist teemat, millega sel aastal süvenenumalt tegeleda. Muidugi arutatakse need teemad ÕE esindajatega uuesti läbi.

 

Maarja Kahre tutvustas PLNK uut struktuuri:

Juhatuse, kelle ametinimetused samuti muutuvad, ülesanne on tervikpildi eest vastutamine. Kaotatakse praegused komisjonid ning luuakse järgmised meeskonnad:

 

  • AVALIKU POLIITIKA MEESKOND

Meeskonda juhib avaliku poliitika juht.

Ülesanded: suhtlus õpilasesindustega, küsitluse läbiviimine, Pärnu linnavolikogu noortekogu komisjoni ettekannete ettevalmistus. Meeskond tegeleb tähtsama sisutööga. 

 

  • ÜRITUSKORRALDUSE MEESKOND 

Meeskonda koordineerib kommunikatsioonijuht.

Ülesanded: Pärnu Päeva viktoriini ja Euroopa Päeva orienteerumise korraldamine. Meeskond valib endi seast juhi ning kommunikatsioonijuhi ülesandeks jääb meeskonna toimimise eest vastutamine. 

 

  • KOMMUNIKATSIOONI MEESKOND 

Meeskonda juhib kommunikatsioonijuht.

Ülesanded: Noortekogu välis-ja sisekommunikatsiooni korraldamine. Erinevalt praegusest meediatiimist on igal liikmel läbi aasta sama ülesanne.

Uus aasta uue hooga!

21. jaanuaril toimus PLNK 2022. aasta esimene istung.

Juhatuse ja komisjonide ettekannetele järgnes uute liikmete vastuvõtt: Lily Dubik ning Katre-Maris Veskimägi. Sellele järgnes arutelu osavaldade kaasamise teemal. Tõstamaa noored oleksid meeleldi nõus aktiivist osa võtma, kuid leiavad, et probleemiks võivad osutuda Tõstamaa kaugus Pärnust ning halb transport kahe koha vahel.

Pärnu linna Noortekogu on viimase paari aasta jooksul tundnud end eksinuna. Nüüd aga tuleks meie strateegia tõsiselt kätte võtta ning otsustada, mis meie ülesanne on – kas üritused, huvide kaitse või hoopis midagi kolmandat? Selle jaoks toimuski 6. veebruaril koosolek, kus teemat arutati.

“Eesmärkide täide viimiseks on vaja, et me teame, kes me oleme ja mida me teeme.”

PLNK lumes!

Pärnu linn ja Pärnu Kunstide Kool korraldasid Pärnu Vallikääru muruplatsile lumelinnaku ehitamise. Kokku valmis 15 erinevat lumeskulptuuri ja ehitajaid oli 150 ringis.

Ka noortekogulased ehitasid oma skulptuuri – meie logo peal oleva elevandi! Tema londi peal saab liugu lasta ning tagant poolt saab trepist üles kõndida. Samuti oli elevandi külje peal väike auk, kuhu jätsime hulgaliselt helkureid koos sõnumiga “võta!”, et kõik uudistajad, kellel helkurit pole, saaksid selle praegusel pimedal ajal endale külge panna.

Ehitamine toimus reedel, 4. veebruaril 2022 ja pidulik lumelinnaku avamine oli 5. veebruaril kell 16.00. Pühapäevaks ehk 6. veebruariks olid kõik helkurid juba otsas. Väga vahva, et nii paljud inimesed end nähtavaks tegid! Loodetavasti jõudsid, helkurid ikka jopede külge ka.

SUUR AITÄH KAITSELIIDU PÄRNUMAA MALEVALE JA PÄRNU HAIGLALE! (Meie toredad helkurihaldjad ❤)

PLNK nobedate ehitajate kommentaarid:

“Alguses olin väga motiveeritud, aga kui oli möödunud umbes 45 minutit, siis sain aru, et jäähunnikut ei olegi nii lõbus elevandiks vormida. Aga lõpp hea, kõik hea!”

“Üle pika aja oli tore näha kalleid noortekogulasi, oli suur rõõm teha koos lume kuhjast lumelinna elemendi, sellised kogukondlikud tegevused alati toovad inimesi lähemaks ja sooja tunde sisse.”

Noorte kujundatud Euroopa

Eile, 4. jaanuaril 2022, toimus HUUBis maailmakohvik “Noorte kujundatud Euroopa.” Üritus algas kell 16.00 ja lõppes 19.00. Kolme tunni jooksul arutasid noored erinevaid paeluvaid teemasid kolme sama paeluva inimesega: Hans-Kristjan Raid (keskkonnaharidust populariseeriva organisatsiooni GLOBE aktivist), Mathias Juust (Euroopa komisjoni poliitikanõunik) ja Triin Saluveer (Rajaleidja psühholoog).

SUUR SUUR AITÄH KÕIGILE LAUAJUHTIDELE, ORGANISEERIJATELE, HUUBILE JA OSALEJATELE!

 

Keskkond – Hans-Kristjan Raid

Euroopas on keskkonna teemad tähtsal kohal, nii ka noorte seas. Lauajuhi üllatuseks olid noored väga kirglikud pestitsiidide teemal. Arutati, kuidas neid vähendada ja millega asendada, seejuures arutati ka GMO ja permakultuuride üle. Põletavaks teemaks oli ka energia ja energiajulgeolek. Prügi sorteerimise juures toodi näiteks lahenduseks QR-kood, mis näitab, millise prügi hulka pakend käib ja välisriikides tuurid, et õppida teiste riikide prügimajanduse kohta.

 

Ränne –  Mathias Juust

Põhiliseks teemaks oli õpiränne. Murekohtadeks on kindlasti:                                                                                  1. Info levimine – Koolides info levib, aga tegelikkuses on erinevaid programme ja stipendiumeid palju rohkem ning neist kuuleb vaid suusõnaliselt. Lahenduseks pakuti, et teha kogu infot ühendav veebileht. Täidaksid ankeedi ära (nt. kuhu sooviksid minna või kauaks jne) ja lehel ilmuksid kõik kriteeriumisse sobivad programmid ja stipendiumid.
2. Rahaline seis ja majutamine – Pakuti erinevaid lahendusi. Näiteks mõne eriala õpilane jagab oma teadmisi sõpruskooliga ning saab selle võrra soodsama programmi. Või teha võimalikuks vahetusaasta jooksul poole kohaga töötada. Noored mõistsid, miks see lubatud pole, kuid arvasid, et võiks olla kriteerium, mille alusel see oleks võimaldatud. Või kooli ja mõne firma vahel kokkulepe, kus tohiks töötada.
3. Organiseerimine ja mõju keskkonnale. Tihti lennukiga sõitmise asemel saaks vahetusaega pikendada ning minna hoopis rongiga.

Teiseks teemaks oli migratsioon. Üheks probleemiks on tolerantsus, kuid see paraneb põlvkondade möödumisega, sest ajalugu on vanematele inimeste andnud eeldused võõramaalastest. Noortele tekitas muret ka see, et Eestist kolivad paljud ära ning juba üsna noorena on osadel plaan minna välismaale õppima kohe, kui tekib võimalus.

 

Vaimne tervis – Triin Saluveer

Esile kerkisid ühe probleemi, abi kättesaamise, mitu aspekti. Pealtnäha leidub psühholooge ja abi pakkuvaid asutusi palju, aga lähemalt uurides avastatakse, et see pole tihtilugu tõsi. Psühholoogid tegelevad sageli ühe valdkonnaga ja iga probleemiga ei saa samalt inimeselt abi. Et seda parandada võiks teha hariduse saamist paindlikumaks. Nii jõuaks rohkem psühholoogiat õppinud inimesi vajalikku abi osutama.

Osad inimesed jäävad abita, sest ei saa infomüras vajalikku teavet. Ning kui on võimalik kellegi jutule saada, siis seda mitte pikaks ajaks, sest abivajajaid on nõnda palju.
Lahendused: edasi suunamise süsteem, SOS-liin või asutus või kiirkursus kõigile tahtjatele, et osata oma sõpru vajaduse korral aidata.

Ürituse lõpus loositi välja AirPods kõrvaklapid!

 

Osalejate kommentaarid

“Rääkida oli mugav ja lauajuhid tundusid sümpaatsed. Seltskond oli mõnus pisike ja toredad noored olid ka. Tuleks järgmine kord jälle, aga aega oleks rohkem tahtnud!”

“Väga tore oli! Mulle meeldis see seltskond ja teemad olid ka huvitavad. Veidi pikemalt oleks võinud arutada, aga vähemalt ei väsitanud ära.”

“Tore ja huvitav oli, sain uusi asju teada ja seda ka, et ametnikke actually huvitab noorte arvamus.”

“Mõttesse jättev üritus, mõtlesin ka hiljem nende teemade üle edasi.”

2021a jõuluistung

17. detsembril pidas meie väike, kuid tegus PLNK pere jõule. Istung toimus Pärnu innovatsioonikeskuses HUUB. Koos kahe külalisega tehti 1,5h tööd, jagati kinke ning tehti ülevaade möödunud tegevustest.

Peale omavahel tutvumist, tegi algust juhatus: jaanuaris on plaanis panna paika Noortekogu edasine strateegia. Selle raames tehakse jaanuaris väikse grupiga arutelu ning veebruaris juba suurema koosseisuga. Samuti võetakse osa tulevikukonverentsi korraldamisest ja hakatakse kirjutama uut põhikirja, mis veidi segase vanema versiooni välja vahetaks. Sellega on nõus panustama ka PLNK vilistlane Ahti.

Nagu mõned teist teada võivad, asus aadressil Raba 5 noortekeskus, kus sai tegeleda rulatamise ja muude ekstreemsemate spordialadega. Asutus aga on tänaseks oma uksed sulgenud. Paljud noored kurvastavad, kuid keskusel oli mõjuv põhjus, miks tegevust ei jätkatud. Sellest rääkis meile Laura Kiviselg ning täpsemalt saategi teema kohta just temalt küsida. Ta on sõbralik ja alati valmis aitama või küsimustele vastama. Nii et ärge kartke ja minge uurige!

Komisjonidel on kiire aja ning COVID-19 tõttu olnud keerulised ajad, kuid sellegi poolest ei istutud käed rüpes. Majandus- ja sotsiaalkomisjon teeb sellel aastal ainult helkuripuid, mitte ei käi neid Pärnu elanikele käest kätte jagamas. Samuti hakati tegelema Pärnu Päeva korraldamisega. Ürituste korraldamisega tegeleb ka kultuuri- ja spordikomisjon, kellel on tulemas Euroopa Päeva orienteerumine. Viimasena tegi oma ettekande hariduskomisjon: arutati vaimse tervise teemasid, võetakse ühendust erinevate koolide õpilasesindustega ning pannakse kokku Tulevikukonverentsi meeskond.

Istungi lõpusirgel rääkis pressiesindaja, et kuigi Instagrami järje peal hoidmine on veidi raske, on olukord Slackis aga hoopis paranenud. Suhtlus käib, kuid veidi peab ikka vaeva nägema.

  • MoNo’l toimus 21. detsembril linnamäng

Sünnipäevaistung 2021

19. novembril sai Pärnu linna Noortekogu taas aasta vanemaks. Istung toimus Pernova Hariduskeskuses.

Peale omavahel tutvumist, tegi juhatus ettekande. Iga-aastane Sügiskoolitus toimub 26.11.2021, kuid sellel aastal interneti vahendusel. Söök saadetakse osalistele koolidesse, kus koos Pärnu Kolledži koolitajaid kuulatakse ning päevakohaseid teemasid arutatakse.

Järgmisena jagas esimees infot noorsootöö kvaliteedi hindamise, kuhu ta ise kaasatud oli, kohta. Novembri alguses salvestas infojuht Hans-Kristjan Päästeameti ennetusbüroo juhtivspetsialisti Kätlin Karulaga PLNK podcast’i episoodi elanikkonnakaitse teemal. See on saadaval YouTube’is, Pärnu linna Noortekogu kanalil. Minge kindlasti kuulama! Meie Instagramis leiate samal teemal bingo.

Komisjonide ettekanded kajastasid lähiajal toimuvaid üritusi ning tulevasi plaane.

Peale tõsisemat tööd jõudis lõpuks kätte aeg PLNK sünnipäeva tähistada!!! Söödi kooki, aeti juttu ja mängiti üks tore Kahoot. Kahoodi võitjaks osutus meie oma vilistlane Ahti Strati, kes sai auhinnaks 5 kohustust. Whoop!

Tegevusaasta 2. istung

22. oktoobril 2021. aastal toimus tegevusaasta teine istung. Kahe tegusa tunni jooksul valisime uusi esimehi, tegime ettekandeid ning kokkuvõtteid.

Esimesena tegid ettekandeid juhatus ning komisjonide esindajad.
Meil käis külas Kuusalu Noortevolikogu ning tegid meile sellest väikese ülevaate: PLNK tutvustas Kuusalule meid ning vastutasuks pakuti, et terve PLNK võiks neile külla minna. Koos tekkis ka plaan kirjutada üks lahe projekt. Veel räägiti Sügiskoolitusest ja õpilasesinduste mentorlusprogrammist.
Iga komisjon oli eelnevalt arutanud tulevasi sündmusi, järgmisena jagati neid mõtteid teistega.

– Uueks pressiesindajaks sai Johanna Tammist.

– Uueks hariduskomisjoni esimeheks sai Troy Kolla.

– Uueks kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks sai Karl-Martin Leppnurm.

Viimasena tegi juhatus kokkuvõtte KOV valimistest, jagati infonurgas teavet ning pandi paika uue istungi kuupäev, milleks on 19. november.


PLNK alustas 16. tegevusaastat!

10. septembril toimus HUUBis uue tegevusaasta esimene istung. Taaskord sai palju huvitavat teada ning uueks aastaks plaane tehtud.

Peale tutvustamist tegi juhatus ettekande vahepeal toimunust. Suvel kohtuti ENL esindajatega, jagati sügisseminarilt saadud sisendit ning arutati erinevaid koostöövõimalusi. Suur osa PLNK suhtlusest kolib äppi nimega Slack, et kõik tähtsad vestlused oleksid ühte kohta koondatud. Edasi arutati, keda sügiskoolituse läbiviimisesse kaasata, ning sealt liiguti sujuvalt PLNK liikmetele üle – kes on aktiivsed ning kelle liikmeseisu peaks tõsiselt arutama. PLNK’l on kindel maksimum arv liikmeid ning peab hoolega jälgima, et mahtuvust efektiivselt kasutataks. Nii saab koosseis anda endast parima linnaelu parandamiseks. Efektiivsusega jätkati ka järgmises teemas – põhikirja koostamine. Et teha tööd veidi ametlikumaks ja kindlustada, et meie häält kuuldaks, oleme võtnud käsile põhikirja muutmise. Nüüd tuli arutlusele, kes sooviks sellega kaasa aidata ning mis mahus. Viimasena tuli juttu eelarvest. Huvitav oli kuulda, palju me toetust saame ning kuidas seda kasutatakse. Suur osa läheb sügiskoolitusele (Võtke kõik osa!), ülejäänut kasutatakse väiksemate ürituste läbi viimiseks ja auhindade soetamiseks. Juhatuse ettekanne osutus kõige pikemaks punktiks, sest suvel sai võrdlemisi palju sisukat tööd tehtud.

Kolmas punkt oli pressiesindaja ettekanne ning neljandana valisime uusi komisjonide esimehi. Kiire aja tõttu saime valida vaid majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimehe, sest teised kas polnud kohal või ei esitatud esimehe kandidaati. Uueks majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks sai Andria Lubja, kes näitas initsiatiivi üles nii kõnes kui ka küsimuste voorus. Palju edu talle uuel ametkohal!

Tegevusaasta esimesel istungil käisid külas MoNo tegusad noorsootöötajad. Nad tutvustasid meile oma tööd ning jagasid armsaid südametega kondoome. MoNo eesmärk on sotsiaalsete oskuste arendamine, enesekindluse saavutamine, mida koolis nii palju ei õpetata. Jõustatakse noori-antakse noorele jõud ja motivatsioon tagasi. MoNo (Mobiilse noorsootöö) töö toimub peamiselt tänaval, näiteks bussijaamas, parkides, ja kaubanduskeskustes. PLNK soovib hea meelega nendega linnas kaasas käia, et saada veel paremat ülevaadet Pärnu noorte linnaelust ja võib-olla ka PLNKd inimestele tutvustada. 

Pärnu laste ja noorte vaimse tervise keskus asub Pärnu haiglas. Vaimne tervis ei ole väliselt alati nähtav. Keskuses aitavad noori nõustajad, psühholoogid ja terapeudid. Kohapeal olemas ka loovteraapia (savi voolimine, laulmine, maalimine). Vaimse tervise õde Marju Üürike, tel 4473 296. Temaga võib võib alati ühendust võtta ja oma muresid kurta. Nende TEENUSED ON TASUTA!

Lõpuks räägiti KOV valimistest, kus saavad osaleda kõik 16+ noored. 11.-16. okt saab hääletada internetis ning 15. ja 16. okt on võimalus koha peal hääletada. Kui otsustad ümber, on e-hääletust võimalik muuta 17. oktoobril koha peale minnes. 

Viimasena jagati veel infot sündmuste kohta ning pandi paika uue istungi aeg, mis kahjuks veidi edasi lükkub.