Noorte kujundatud Euroopa

Eile, 4. jaanuaril 2022, toimus HUUBis maailmakohvik “Noorte kujundatud Euroopa.” Üritus algas kell 16.00 ja lõppes 19.00. Kolme tunni jooksul arutasid noored erinevaid paeluvaid teemasid kolme sama paeluva inimesega: Hans-Kristjan Raid (keskkonnaharidust populariseeriva organisatsiooni GLOBE aktivist), Mathias Juust (Euroopa komisjoni poliitikanõunik) ja Triin Saluveer (Rajaleidja psühholoog).

SUUR SUUR AITÄH KÕIGILE LAUAJUHTIDELE, ORGANISEERIJATELE, HUUBILE JA OSALEJATELE!

 

Keskkond – Hans-Kristjan Raid

Euroopas on keskkonna teemad tähtsal kohal, nii ka noorte seas. Lauajuhi üllatuseks olid noored väga kirglikud pestitsiidide teemal. Arutati, kuidas neid vähendada ja millega asendada, seejuures arutati ka GMO ja permakultuuride üle. Põletavaks teemaks oli ka energia ja energiajulgeolek. Prügi sorteerimise juures toodi näiteks lahenduseks QR-kood, mis näitab, millise prügi hulka pakend käib ja välisriikides tuurid, et õppida teiste riikide prügimajanduse kohta.

 

Ränne –  Mathias Juust

Põhiliseks teemaks oli õpiränne. Murekohtadeks on kindlasti:                                                                                  1. Info levimine – Koolides info levib, aga tegelikkuses on erinevaid programme ja stipendiumeid palju rohkem ning neist kuuleb vaid suusõnaliselt. Lahenduseks pakuti, et teha kogu infot ühendav veebileht. Täidaksid ankeedi ära (nt. kuhu sooviksid minna või kauaks jne) ja lehel ilmuksid kõik kriteeriumisse sobivad programmid ja stipendiumid.
2. Rahaline seis ja majutamine – Pakuti erinevaid lahendusi. Näiteks mõne eriala õpilane jagab oma teadmisi sõpruskooliga ning saab selle võrra soodsama programmi. Või teha võimalikuks vahetusaasta jooksul poole kohaga töötada. Noored mõistsid, miks see lubatud pole, kuid arvasid, et võiks olla kriteerium, mille alusel see oleks võimaldatud. Või kooli ja mõne firma vahel kokkulepe, kus tohiks töötada.
3. Organiseerimine ja mõju keskkonnale. Tihti lennukiga sõitmise asemel saaks vahetusaega pikendada ning minna hoopis rongiga.

Teiseks teemaks oli migratsioon. Üheks probleemiks on tolerantsus, kuid see paraneb põlvkondade möödumisega, sest ajalugu on vanematele inimeste andnud eeldused võõramaalastest. Noortele tekitas muret ka see, et Eestist kolivad paljud ära ning juba üsna noorena on osadel plaan minna välismaale õppima kohe, kui tekib võimalus.

 

Vaimne tervis – Triin Saluveer

Esile kerkisid ühe probleemi, abi kättesaamise, mitu aspekti. Pealtnäha leidub psühholooge ja abi pakkuvaid asutusi palju, aga lähemalt uurides avastatakse, et see pole tihtilugu tõsi. Psühholoogid tegelevad sageli ühe valdkonnaga ja iga probleemiga ei saa samalt inimeselt abi. Et seda parandada võiks teha hariduse saamist paindlikumaks. Nii jõuaks rohkem psühholoogiat õppinud inimesi vajalikku abi osutama.

Osad inimesed jäävad abita, sest ei saa infomüras vajalikku teavet. Ning kui on võimalik kellegi jutule saada, siis seda mitte pikaks ajaks, sest abivajajaid on nõnda palju.
Lahendused: edasi suunamise süsteem, SOS-liin või asutus või kiirkursus kõigile tahtjatele, et osata oma sõpru vajaduse korral aidata.

Ürituse lõpus loositi välja AirPods kõrvaklapid!

 

Osalejate kommentaarid

“Rääkida oli mugav ja lauajuhid tundusid sümpaatsed. Seltskond oli mõnus pisike ja toredad noored olid ka. Tuleks järgmine kord jälle, aga aega oleks rohkem tahtnud!”

“Väga tore oli! Mulle meeldis see seltskond ja teemad olid ka huvitavad. Veidi pikemalt oleks võinud arutada, aga vähemalt ei väsitanud ära.”

“Tore ja huvitav oli, sain uusi asju teada ja seda ka, et ametnikke actually huvitab noorte arvamus.”

“Mõttesse jättev üritus, mõtlesin ka hiljem nende teemade üle edasi.”