Pärnu linnavolikogu simulatsioon

Heihei! Pärnu linna Noortekogu ja Noortegrupi Suzume koostöös toimus 14.-15. jaanuaril Pärnu linnavolikogu simulatsioon. Simulatsioonil said kokku noored, kes soovisid kogeda sarnast, mida kogevad praegu Pärnu linnavolikogu liikmed.

Esimene päeval osalejad tegid põhimõtteliselt “behind the scene” tegevusi ehk liikmed jagati loosi teel erakondadesse ja noored ise valisid erakondadele esimehed. Korraldajad olid erakondade nimede loomisel oma fantaasia vabaks lasknud 😀 Näiteks liberaalse erakonna nimeks oli Vabameelsed Vennad. Pärast erakondadesse jagunemist said erakondade liikmed hetke, et omavahel veel tutvuda ning seejärel asusid koostööplaane looma, et koalitsioon luua. Koalitsioonilepe moodustati Rahvuslike Reisijate ja Solidaarsete Siilide vahel. Päeva teises osa moodustati komisjonid ning neile anti 8 erinevat eelnõu, mille nad pidid läbi töötama. Eelnõusi arutati, tehti muudatusettepanekuid ja kui eelnõu valmis sai, saadeti see volikokku. Kaheksast eelnõust jõudis volikokku hääletamisele 4.

Teine päev algas rõõmsameelselt Raekojas, kus valiti volikogule esimees ja aseehimehed. Volikogu esimeheks sai koalitsioonis olev Karmen Pikkmets, kellele paari minuti pärast esitati umbususaldus opositsiooni poolt ja seejärel otsustas esimees tagasi astuda. Kahjuks või õnneks juhtisid lõpuks kogu volikogu tööd kaks aseesimeest. Nende juhtimisel toimus volikogu istung – komisjonid tegid oma tööst ettekandeid, küsiti küsimusi ning hiljem hääletati eelnõusid. Kõik 4 eelnõud said volikogus kinnitatud. Kusjuures, valimised toimusid täpselt nii, nagu volikoguski, kandidaadid said pidada kõne, valiti valimiskomisjon ja hääletamine oli salajane. Ajakavasse mahtus ka paneeldiskussion poliitikute Sulev Alajõe ja Eerik Hannusega.

Üritus lõppes refleksiooni ning tagasisidega. Osalemas oli noortekogust 4 inimest! Mõnel noorel tekkis simulatsiooni jooksul ka huvi noortekogu tegemiste vastu, see oli vahva!