Tegevusaasta 2. istung

22. oktoobril 2021. aastal toimus tegevusaasta teine istung. Kahe tegusa tunni jooksul valisime uusi esimehi, tegime ettekandeid ning kokkuvõtteid.

Esimesena tegid ettekandeid juhatus ning komisjonide esindajad.
Meil käis külas Kuusalu Noortevolikogu ning tegid meile sellest väikese ülevaate: PLNK tutvustas Kuusalule meid ning vastutasuks pakuti, et terve PLNK võiks neile külla minna. Koos tekkis ka plaan kirjutada üks lahe projekt. Veel räägiti Sügiskoolitusest ja õpilasesinduste mentorlusprogrammist.
Iga komisjon oli eelnevalt arutanud tulevasi sündmusi, järgmisena jagati neid mõtteid teistega.

– Uueks pressiesindajaks sai Johanna Tammist.

– Uueks hariduskomisjoni esimeheks sai Troy Kolla.

– Uueks kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks sai Karl-Martin Leppnurm.

Viimasena tegi juhatus kokkuvõtte KOV valimistest, jagati infonurgas teavet ning pandi paika uue istungi kuupäev, milleks on 19. november.