PLNK alustas 16. tegevusaastat!

10. septembril toimus HUUBis uue tegevusaasta esimene istung. Taaskord sai palju huvitavat teada ning uueks aastaks plaane tehtud.

Peale tutvustamist tegi juhatus ettekande vahepeal toimunust. Suvel kohtuti ENL esindajatega, jagati sügisseminarilt saadud sisendit ning arutati erinevaid koostöövõimalusi. Suur osa PLNK suhtlusest kolib äppi nimega Slack, et kõik tähtsad vestlused oleksid ühte kohta koondatud. Edasi arutati, keda sügiskoolituse läbiviimisesse kaasata, ning sealt liiguti sujuvalt PLNK liikmetele üle – kes on aktiivsed ning kelle liikmeseisu peaks tõsiselt arutama. PLNK’l on kindel maksimum arv liikmeid ning peab hoolega jälgima, et mahtuvust efektiivselt kasutataks. Nii saab koosseis anda endast parima linnaelu parandamiseks. Efektiivsusega jätkati ka järgmises teemas – põhikirja koostamine. Et teha tööd veidi ametlikumaks ja kindlustada, et meie häält kuuldaks, oleme võtnud käsile põhikirja muutmise. Nüüd tuli arutlusele, kes sooviks sellega kaasa aidata ning mis mahus. Viimasena tuli juttu eelarvest. Huvitav oli kuulda, palju me toetust saame ning kuidas seda kasutatakse. Suur osa läheb sügiskoolitusele (Võtke kõik osa!), ülejäänut kasutatakse väiksemate ürituste läbi viimiseks ja auhindade soetamiseks. Juhatuse ettekanne osutus kõige pikemaks punktiks, sest suvel sai võrdlemisi palju sisukat tööd tehtud.

Kolmas punkt oli pressiesindaja ettekanne ning neljandana valisime uusi komisjonide esimehi. Kiire aja tõttu saime valida vaid majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimehe, sest teised kas polnud kohal või ei esitatud esimehe kandidaati. Uueks majandus- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks sai Andria Lubja, kes näitas initsiatiivi üles nii kõnes kui ka küsimuste voorus. Palju edu talle uuel ametkohal!

Tegevusaasta esimesel istungil käisid külas MoNo tegusad noorsootöötajad. Nad tutvustasid meile oma tööd ning jagasid armsaid südametega kondoome. MoNo eesmärk on sotsiaalsete oskuste arendamine, enesekindluse saavutamine, mida koolis nii palju ei õpetata. Jõustatakse noori-antakse noorele jõud ja motivatsioon tagasi. MoNo (Mobiilse noorsootöö) töö toimub peamiselt tänaval, näiteks bussijaamas, parkides, ja kaubanduskeskustes. PLNK soovib hea meelega nendega linnas kaasas käia, et saada veel paremat ülevaadet Pärnu noorte linnaelust ja võib-olla ka PLNKd inimestele tutvustada. 

Pärnu laste ja noorte vaimse tervise keskus asub Pärnu haiglas. Vaimne tervis ei ole väliselt alati nähtav. Keskuses aitavad noori nõustajad, psühholoogid ja terapeudid. Kohapeal olemas ka loovteraapia (savi voolimine, laulmine, maalimine). Vaimse tervise õde Marju Üürike, tel 4473 296. Temaga võib võib alati ühendust võtta ja oma muresid kurta. Nende TEENUSED ON TASUTA!

Lõpuks räägiti KOV valimistest, kus saavad osaleda kõik 16+ noored. 11.-16. okt saab hääletada internetis ning 15. ja 16. okt on võimalus koha peal hääletada. Kui otsustad ümber, on e-hääletust võimalik muuta 17. oktoobril koha peale minnes. 

Viimasena jagati veel infot sündmuste kohta ning pandi paika uue istungi aeg, mis kahjuks veidi edasi lükkub.