Sünnipäevaistung 2021

19. novembril sai Pärnu linna Noortekogu taas aasta vanemaks. Istung toimus Pernova Hariduskeskuses.

Peale omavahel tutvumist, tegi juhatus ettekande. Iga-aastane Sügiskoolitus toimub 26.11.2021, kuid sellel aastal interneti vahendusel. Söök saadetakse osalistele koolidesse, kus koos Pärnu Kolledži koolitajaid kuulatakse ning päevakohaseid teemasid arutatakse.

Järgmisena jagas esimees infot noorsootöö kvaliteedi hindamise, kuhu ta ise kaasatud oli, kohta. Novembri alguses salvestas infojuht Hans-Kristjan Päästeameti ennetusbüroo juhtivspetsialisti Kätlin Karulaga PLNK podcast’i episoodi elanikkonnakaitse teemal. See on saadaval YouTube’is, Pärnu linna Noortekogu kanalil. Minge kindlasti kuulama! Meie Instagramis leiate samal teemal bingo.

Komisjonide ettekanded kajastasid lähiajal toimuvaid üritusi ning tulevasi plaane.

Peale tõsisemat tööd jõudis lõpuks kätte aeg PLNK sünnipäeva tähistada!!! Söödi kooki, aeti juttu ja mängiti üks tore Kahoot. Kahoodi võitjaks osutus meie oma vilistlane Ahti Strati, kes sai auhinnaks 5 kohustust. Whoop!