Andria Lubja

Maikuu istung värskes õhus

21. mai õhtupoolikul kogunesid noortekogulased selle tegevusaasta 9. istungiks Pärnu Keskraamatukogu juurde.

Esimeses päevakorra punktis, tegi huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, meile ülevaate omavalitsuse protsessidest.
Järgmisena tegi oma ettekande juhatus, mille järel esitasid oma ettekanded nii komisjonide esimehed kui ka meediatiim. Majandus- ja sotsiaalkomisjon rääkis andis põgusa ülevaate Pärnu Päeva viktoriinist. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon tegid ülevaate Euroopa Päeva Orienteerumisest, kus osavõtjaid oli üle seitsmekümne.
Istungil oli juttu ka sellest, kas keegi on viimasel ajal käinud volikogukomisjonide koosolekutel, aga paljud ei olnud. Käidi ainult noortevolikogu komisjonil.

Infonurgas räägiti, et Pärnu linna Noortekogul on toimumas koostöös Saarde valla Noortevolikoguga kampaania “Pärnumaa suveks puhtaks!” Üritus toimub 31. maist kuni 6. juunini, mille eesmärgiks on Pärnumaa puhtamaks koristada, propageerida keskkonnateadlikke elu- ja mõtteviise ning värskes õhus liikuist. Osalema on oodatud kõik Pärnumaa inimesed!
Järgmise istungi aeg on 11. juuni.

Päikest!

Pärnu Päeva viktoriin

10. aprillil toimus Pärnu linna Noortekogu ning Pärnu Muuseumi koostööl traditsiooniline Pärnu Päeva viktoriin.
Viktoriin leidis aset Quizizz’i keskkonnas, mis oli avatud kella 06:00- 23:00. Teemaks oli kohalik omavalitsus ning küsimused olid kahes kategoorias: kogupere ja mälumängijad-ajaloohuvilised, millest teise kategooria küsimused koostas Pärnu Muuseum.

See aasta osales viktoriinis rekordiliselt 404 inimest!

Auhinnad on välja pandud mõlema kategooria parimatele ja neile, kellele loosiõnn naeratab.
Pärnu Päeva toetasid paljud Pärnumaa ettevõtted: Pärnu Muuseum, Estonia Medical SPA & Hotel, Viiking SPA- Hotel, Sokisahtel, Poisi eine, Steffani Pitsarestoran, Tervise Paradiis, Tammetalu ürdiaed, Pärnu Paintball, Endla Teater ja Victor Tänavatoit. Pärnu Päeva toetas ka Teeviit oma meenetega.

Järjekordne istung Zoomis

9. aprillil toimus Pärnu linna Noortekogu juba selle tegevusaasta 8. istung, mis kestis 2 tundi. Esimeseks päevakorrapunktiks oli tutvustusring. Lisaküsimuseks oli seekord: mis on kellegi lemmikraamat või mis raamatut viimati keegi luges.

Edasi rääkis Pärnu linna huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, kuidas PLNK oleks rohkem nähtav. Sarnasel teemal tegi meile ka oma uurimustöö esitluse PLNK vilistlane Karoliine Aus. Järgmisena tegi oma ettekande juhatus, kus räägiti näiteks chillõhtust, mis peaks toimuma 30. aprillil, et noortekogulased ssaksid teineteistest rohkem teada.

Edasi toimus hariduskomisjoni ettekanne, kus räägiti näiteks nii bingomängust kui ka sellest, et kuna suvi on varsti tulekul, võiks Pärnus olla rohkem prügikaste, millest viimane tuleb koostöös majandus- ja sotsiaalkomisjoniga.
Kultuuri- ja spordikomisjon tegi ettekande Euroopa Päeva Orienteerumisest, mis toimub sel aastal koostöös hariduskomisjoniga.
Majandus- ja sotsiaalkomisjon rääkis samuti, sellest et Pärnus võiks olla rohkem prügikaste ning sellest, et 10. aprillil toimub Pärnu Päeva viktoriin.
Üliõpilaskomisjon tegi meile ettekande, kuidas kaasata rohkem Kolledži noori, noortekogu tegemistesse.

Seejärel rääkis iga noortekogulane sellest, kus volikogu komisjonide koosolekutel keegi käinud on. Millest seal räägiti ning oma kogemustest.
Pressiesindaja tegi ettekade Instagramis toimunud vaimse tervise kümnest küsimusest ning maski propageervast postitusest. Samuti ka Pärnu Päeva turundusest.

Infonurgas oli juttu 10. aprillil aset leidvast Pärnu Päeva viktoriinist.
Järgmise istungi aeg on 21. mai

Rõõmsalt meelt ja palju jõudu!

Märtsikuu istung Zoomis

19. märtsil toimus, Pärnu linna Noortekogu selle tegevusaasta 7. istung, mis toimus koroona tõttu Zoomis.

Esimeseks päevakorra punktiks oli juhatuse ettekanne, kus räägiti nii üldplaneeringu kohtumisest, kui ka noorte volikogu istungist. Järgmisena esitasid oma ettekanded nii komisjoni esimehed kui ka pressiesindaja, kus räägiti nii Pärnu Päevast kui ka Euroopa Päeva Orienteerumisest. Seoses Euroopa Päeva Orienteerumisega teevad omavahel koostööd kultuuri- ja spordikomisjon ning hariduskomisjon, kus jaotati ära tööülesanded. Emakeele päeva puhul toimus ka Instagrammis üks väike viktoriin.

Seejärel võtsime me avalikul hääletusel, 14 häälega vastu uue liikme- Eliise Taltsi, kes liitus üliõpilaskomisjoniga. Juhuu… Noortekogul on nüüd 21 liiget. Tegime ka väikese ülevaate 19. märtsi hommiku poolikul toimunud kaasamisüritusest, mis oli siis nii öelda järg osaluskohvikule.

Peaaegu, et viimaseks päevakorra puntiks oli põhikirja muudatused ning peale seda toimus meil infonurk. Kahjuks küll eriti palju sündmuseid praegu jagada ei ole, aga 14.-16. mail on toimumas Saarde ja Tori valla noortevolikogude ühisüritus.

Järgmine istung toimub 9. aprillil.

Hoidke end ja teisi!

Veebruarikuu istung

19. veebruaril toimus Linnavalitsuse planeeringute saalis, Pärnu linna Noortekogu selle tegevusaasta 6. istung. 


Esimeseks päevakorra punktiks oli salajane hääletus, uue infojuhi kohale, kelleks sai selle tegevusaasta lõpuni majandus- ja sotsiaalkomisjoni liige Ahti Strati. Zoomi vahendusel oli meil külas Daisi Lorents, kes tegi meile ülevaate Pernovast. Seejärel toimus meil linnavolikogu komisjonidesse jagamine ning järgmisena juhatuse ennekanne. Tehti ka kokkuvõtte poolaasta tagasisidest, mille järel esitasid oma ettekanded komisjoni esimehed ja pressiesindaja.
Kõige sisukamaks päevakorra punktiks oli PLNK põhikirja muudatused. Kõige tähtsamaks põhikirja muudaduseks oli see, et istungi hääletamisel ei pea olema kohal 2/3 liikmetest nagu varem, vaid vähemalt pool. Kõige jaburamaks otsuseks osutus – punkt 1.1.4 – otsusega lisada “.” lause lõppu 😀

Toimus ka infonurk, aga koroona tõttu on paljud üritused ärajäänud, edasilükkunud või kolinud veebi.
Järgmise istungi aeg on 19. märts. 

Hoidke teineteist ja head Eesti Vabariigi aastapäeva, soovib teile PLNK!