Järjekordne istung Zoomis

9. aprillil toimus Pärnu linna Noortekogu juba selle tegevusaasta 8. istung, mis kestis 2 tundi. Esimeseks päevakorrapunktiks oli tutvustusring. Lisaküsimuseks oli seekord: mis on kellegi lemmikraamat või mis raamatut viimati keegi luges.

Edasi rääkis Pärnu linna huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, kuidas PLNK oleks rohkem nähtav. Sarnasel teemal tegi meile ka oma uurimustöö esitluse PLNK vilistlane Karoliine Aus. Järgmisena tegi oma ettekande juhatus, kus räägiti näiteks chillõhtust, mis peaks toimuma 30. aprillil, et noortekogulased ssaksid teineteistest rohkem teada.

Edasi toimus hariduskomisjoni ettekanne, kus räägiti näiteks nii bingomängust kui ka sellest, et kuna suvi on varsti tulekul, võiks Pärnus olla rohkem prügikaste, millest viimane tuleb koostöös majandus- ja sotsiaalkomisjoniga.
Kultuuri- ja spordikomisjon tegi ettekande Euroopa Päeva Orienteerumisest, mis toimub sel aastal koostöös hariduskomisjoniga.
Majandus- ja sotsiaalkomisjon rääkis samuti, sellest et Pärnus võiks olla rohkem prügikaste ning sellest, et 10. aprillil toimub Pärnu Päeva viktoriin.
Üliõpilaskomisjon tegi meile ettekande, kuidas kaasata rohkem Kolledži noori, noortekogu tegemistesse.

Seejärel rääkis iga noortekogulane sellest, kus volikogu komisjonide koosolekutel keegi käinud on. Millest seal räägiti ning oma kogemustest.
Pressiesindaja tegi ettekade Instagramis toimunud vaimse tervise kümnest küsimusest ning maski propageervast postitusest. Samuti ka Pärnu Päeva turundusest.

Infonurgas oli juttu 10. aprillil aset leidvast Pärnu Päeva viktoriinist.
Järgmise istungi aeg on 21. mai

Rõõmsalt meelt ja palju jõudu!