Veebruarikuu istung

19. veebruaril toimus Linnavalitsuse planeeringute saalis, Pärnu linna Noortekogu selle tegevusaasta 6. istung. 


Esimeseks päevakorra punktiks oli salajane hääletus, uue infojuhi kohale, kelleks sai selle tegevusaasta lõpuni majandus- ja sotsiaalkomisjoni liige Ahti Strati. Zoomi vahendusel oli meil külas Daisi Lorents, kes tegi meile ülevaate Pernovast. Seejärel toimus meil linnavolikogu komisjonidesse jagamine ning järgmisena juhatuse ennekanne. Tehti ka kokkuvõtte poolaasta tagasisidest, mille järel esitasid oma ettekanded komisjoni esimehed ja pressiesindaja.
Kõige sisukamaks päevakorra punktiks oli PLNK põhikirja muudatused. Kõige tähtsamaks põhikirja muudaduseks oli see, et istungi hääletamisel ei pea olema kohal 2/3 liikmetest nagu varem, vaid vähemalt pool. Kõige jaburamaks otsuseks osutus – punkt 1.1.4 – otsusega lisada “.” lause lõppu 😀

Toimus ka infonurk, aga koroona tõttu on paljud üritused ärajäänud, edasilükkunud või kolinud veebi.
Järgmise istungi aeg on 19. märts. 

Hoidke teineteist ja head Eesti Vabariigi aastapäeva, soovib teile PLNK!