Pärnu linna Noortekogu ja Lääneranna Noortevolikogu koostööprojekti kohtumine

16. jaanuaril toimus Pärnu linna Noortekogu ja Lääneranna Noortevolikogu ühisprojekt “Teeme koos – rohkem ja teadlikumalt”, mille eesmärgiks oli arendada koostöövõimalusi kahe osaluskogu vahel. Algselt füüsiliselt toimuma pidanud kohtumine viidi hetkeolukorrale kohaselt Zoomi. Projekti rahastati Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist.

Päeva alustas Laura Kiviselg MTÜ Tunnest, kes rääkis meile “pärlite” genereerimisest ja ürituse korraldamisest. Koolituselt saime mitmeid praktilisi nippe ja tööriistu, kuidas toimivalt ja ägedalt projekte ellu viia, nippe jagati ka olukordadele pärli-vääriliste lahenduste leidmiseks. Lisaks analüüsisid noored koolitusel enda osalust oma osaluskogus eluratta meetodil. Antud meetod pani tööalaseid aspekte – nagu näiteks töömotivatsioon, töörõõm, füüsiline keskkond – hindama 10 palli skaalal.

Eluratta meetodi tulemuste baasil läks edasi ka koolituse teine pool ehk grupitööde osa. Peale üksteisele oma osaluskogu tutvustamist, analüüsisime eluratta tulemuste põhjuseid osaluskogusiseselt ning jagasime mõtteid ka teistega. Tulemused olid Pärnul ja Läänerannal erinevad, kuid ühiseid kitsaskohti leiti sellegipoolest. Neid plaanime üheskoos leevendama hakata!

Uus kohtumine on planeeritud HUUBi ja märtsikuusse ning selle põhiteemadeks saavad olema vaimne tervis noorteorganisatsioonis ning juhi roll ja delegeerimine.