Maikuu istung värskes õhus

21. mai õhtupoolikul kogunesid noortekogulased selle tegevusaasta 9. istungiks Pärnu Keskraamatukogu juurde.

Esimeses päevakorra punktis, tegi huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist Annika Viibus, meile ülevaate omavalitsuse protsessidest.
Järgmisena tegi oma ettekande juhatus, mille järel esitasid oma ettekanded nii komisjonide esimehed kui ka meediatiim. Majandus- ja sotsiaalkomisjon rääkis andis põgusa ülevaate Pärnu Päeva viktoriinist. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon tegid ülevaate Euroopa Päeva Orienteerumisest, kus osavõtjaid oli üle seitsmekümne.
Istungil oli juttu ka sellest, kas keegi on viimasel ajal käinud volikogukomisjonide koosolekutel, aga paljud ei olnud. Käidi ainult noortevolikogu komisjonil.

Infonurgas räägiti, et Pärnu linna Noortekogul on toimumas koostöös Saarde valla Noortevolikoguga kampaania “Pärnumaa suveks puhtaks!” Üritus toimub 31. maist kuni 6. juunini, mille eesmärgiks on Pärnumaa puhtamaks koristada, propageerida keskkonnateadlikke elu- ja mõtteviise ning värskes õhus liikuist. Osalema on oodatud kõik Pärnumaa inimesed!
Järgmise istungi aeg on 11. juuni.

Päikest!