lõpuistung

Uhke tegevusaasta lõpetamine

15. juuni pärastlõunal võtsime kokku enda tegevusaasta. Selle jaoks kogunesime veel kord Pärnu Kolledži ruumides, kus saime teha enda kokkuvõtted, tänamised ning valida ka uus juhatus meie 18. tegevusaastaks. Kui tervitused olid tehtud, alustati kokkuvõtetega.

Kokkuvõtetega alustasid komisjonid. Kommunikatsioonikomisjoni kokkuvõtte esitasid Karl-Martin Leppnurm ning Maarja Kahre. Karl rääkis, kuidas esimesel poolaastal saadi paika ülesannete jaotus ning uuendati brändiraamatut. Samuti arutleti selle üle mida, miks ja kuidas tehakse. Maarja aga rääkis, kuidas teisel poolaastal tehti reklaami mitmetele noortekogu üritustele, tänati sponsoreid, tehti blogipostitusi ning aasta lõpus võeti avaliku poliitika tiimiga koostöös ette vaimse tervise postitused. Riigikogu valimiste töögrupi kokkuvõtte esitas samuti Maarja. Antud töögrupp oli ajutiselt moodustatud koos Laura Lelovi (töögrupi juht) ning Triine Kosega. Töögrupi eesmärk oli saada noori rohkem valima minema. Selle jaoks korraldati valimisdebatt, kus osalesid kaheksa erakonna esindajad. Debatt läks edukalt – kohal oli umbes 35 poliitikahuvilist, meie otseülekannet vaatas ligi 20 inimest ning isegi meie eksperimentaalset otseblogi luges pidevalt 5 inimest. Maarja kirjutas noortekogu liikmete abiga Pärnu Postimehesse arvamusloo teemal “Miks peaks noored valima minema?”. Lisaks loodi noortekogu kodulehele alaleht, kus oli olemas kogu oluline valimistega seotud informatsioon. Avaliku poliitika komisjoni kokkuvõtte tegi Andria Lubja. Komisjon pani kokku Sügiskoolituse kontseptsiooni. Koolituse teema oli “Minust algab kõik” ning see keskendus sellele, kuidas inimene ise saab enda jaoks asju ära teha. Lisaks loodi õpilasesindustele koolitus “Tegutse julgelt!”, kus arendati meeskonnatööd ning olid töötoad kontrolltööde ja telefonide teemadel. Lisaks külastati aasta jooksul ka mõnda kooli ning suheldi nende õpilasesindustega. Viimaks sai enda kokkuvõtte esitada ka ürituskorralduskomisjon. Kokkuvõtte esitas Karl-Martin. Kui esimesel poolaastal toimusid ürituste jaoks ettevalmistused, siis teisel poolaastal saadi need ka ellu viia. Veebruaris toimus Ukraina noorte tugiprogramm, mis keskendus keeleõppele. Aprillis toimus Pärnu Päeva viktoriin, kus osales umbes 80 noort ning mais toimus Euroopa Päeva orienteerumine, millest võttis osa umbes 30 noort.

Seejärel said sõna ka juhatuse liikmed. Juhatusel läks suur rõhk meie põhikirja muutmisele ning kinnitamisele. Siiski peab selle kinnitamine linnavolikogus lükkuma järgmisesse tegevusaastasse. Vähemalt on meie poolt tugev põhi all. Lisaks läks palju ressurssi ka uue struktuuri juurutamisele. Toimus muutus ka tööülesannetes, kui kommunikatsioonijuht hakkas kahe komisjoni asemel juhtima ühte ning meile tekkis uuesti komisjonijuht. Kommunikatsioonikomisjoni hakkaski juhtima Maarja. Muidu osaleti ka mitmetel koolitustel ja muudel üritustel, kohtuti Tartu linna Noortevolikoguga.

Nüüd oli aga vana juhatuse aeg otsas ning tuli alustada uue valimist. Kõik kandidaadid said esitada enda motivatsioonikõned ning seejärel said nad vastata küsimustele. Seejärel valiti häältelugemiskomisjon, kes kontrollis, et kõik oleks korrektne. Ning siis oligi võimalus kõigil enda hääl kirja panna ja just endale sobivaima kandidaadi poolt hääletada. Salajase hääletuse tulemusel moodustavad juhatuse 2023/2024 aastal esimees Karl-Martin Leppnurm, avaliku poliitika juht Andria Lubja ning kommunikatsioonijuht Loore Lumisalu.

Seejärel tänati ka tublisid noortekogulasi. Linnapea poolt said tänukirja aktiivse panuse eest Hans-Kristjan Raid, Johanna Tammist ning Triine Kose. Aasta aktiivseima liikme tunnustuse sai Maarja Kahre ning aasta noortekogulase tiitli pälvis sel korral Tristan Eriste. Palju õnne ning olge ka edaspidi sama aktiivsed ja tublid!

Seejärel liiguti kolledžist Jahtklubisse, kus peeti pidulik õhtusöök ning kõige lõpuks söödi muidugi kõigi lemmikut kooki! Kohtume juba uuel tegevusaastal!

Uhke tegevusaasta lõpetamine Read More »

Juba järgmine tegevusaasta ongi läbi

17. juunil toimus PLNK pidulik lõpuistung, mis tavaliselt on toimunud küll Pärnu Raekojas, kuid seekord murtsime traditsioone ning panime aastale ilusa punkti Pärnu Keskraamatukogus.

Istungi esimeses osas võttis sõna abilinnapea Varje Tipp, kes tänas kõiki liikmeid tehtud töö eest, ning kokkuvõtteid esitasid juhatus ja tiimid.

Tegevusaasta teisel poolel tehti suur struktuuri muudatus ning sellega seoses loodi uus põhimäärus ja töökord. Järgmise aasta suur eesmärk on kinnitada meie põhimäärus Pärnu linnavolikogus. Meile kõige olulisem tegu sel tegevusaastal oli Ukraina noorte tugiprogrammi loomine, kus osales kokku 42 noort, kellest 15 olid Ukraina noored. Teisel poolaastal toimusid kaks edukat üritust: Euroopa Päeva Orienteerumine ja Pärnu Päev. Euroopa Päeva Orienteerumisel osales kokku 40 noort ning see aasta toimus see koostöös Europe Directiga, kes samuti panid välja 500€ väärtuses auhinna võtjatele. Pärnu Päeval, mis toimus see aasta koostöös Pärnu Muuseumiga, osales ligi 200 osalejat ning välja loositi 22 auhinda. Täname kõiki toetajaid, kes panustasid ürituste korraldusse.

Nagu ikka tegevusaasta viimasel istungil tänatakse kõiki liikmeid. Linnapea tänukirja aktiivse tegevuse eest noortekogus pälvisid Katre-Maris Veskimägi, Lisandra Mäe ja Maarja Kahre. Juhatus tänas kõiki liikmeid, kes panustasid noortekogu tööse sel tegevusaastal. Selle aasta aktiivseim noortekogulane oli Karl-Martin Leppnurm ning aasta noortekogulase tiitli pälvis Maarja Kahre.

Istungi teises pooles toimus juhatuse valimine. Kandidaadid esitasid oma kõned ning liikmeid said küsida küsimusi. Sel ajal kui häältelugemiskomisjon luges hääli, noortekogulased värskendasid oma mõtteid mänguga “Who is most likely…?”.

Pärnu linna Noortekogu juhatuse koosseis tegevusaastaks 2022/2023 on järgmine:

esimees – Triine Kose
avaliku poliitika juht – Andria Lubja
kommunikatsioonijuht – Karl-Martin Leppnurm

Uus ja vana juhatus

Me täname veelkord kõiki liikmeid ja toetajaid. Suur tänu Bravo Cateringile ja Vivian tortidele, kes meid istungil toitlustasid. Kohtume uuel tegevusaastal jälle!

Juba järgmine tegevusaasta ongi läbi Read More »

Maikuu istung

13. mail toimus noortekogul selle tegevusaasta eelviimane istung! Istung oli üsnagi meeleolukas ning palju rõhku pandi tulevasele tegevusaastale.

Kõik tiimid on hakanud vaikselt end suvepuhkusele seadma: tehakse kokkuvõtteid, plaane aasta lõpetamiseks ning uue aasta alustamiseks. Avaliku poliitika tiim üritab teha kõik, et järgmine aasta oleks hea koht kust edasi minna ning jätkate plaane noorte kaasamise ja nendega suhtlemise teemal. Ürituskorraldustiimil on selleks aastaks kohustuslikud üritused korraldatud, seejuures üsnagi edukalt ja paljude osalejatega. Euroopa Päeva orienteerumisel osales see aasta 10 tiimi kokku umbes 40 osalejaga! Ning kommunikatsioonitiim hoiab noortekogu veel jätkuvalt pildis.

Esimees Triine Kose tegi kokkuvõtte ka ukrainlaste tugiprogrammist, millest oli kindlasti paljudele noortele kasu. Kokku osales programmis 35 noort! Meile oli sellest palju õppimiskohti tuleviku programmide jaoks.

Noortekogu 16. tegevusaasta pidulik lõpuistung toimub 17. juunil kell 16 Pärnu Keskraamatukogu rippsaalis. Seal valitakse uus juhatuse ning tehakse aastast kokkuvõtted. Ole kohal!

Maikuu istung Read More »