Milline oli meie 2022?

Kuna on kätte jõudnud aasta 2022 viimane päev, oleks hea aeg visata pilk selle aasta tegemistele. Ilmselt saab meie aasta üldiselt kokku võtta sõnaga muutusterohke. Aga vaatame nüüd veidi täpsemalt, mis siis ikka toimunud on.

JAANUAR

 • Aastat alustasime juhatuses esimees Triine, infojuht Hans ning aseesimees Maarja. Meie kolme komisjoni juhtisid Andria, Troy ning Karl. Pressiesindaja ülesandeid täitis aga Johanna.
 • 4. jaanuaril toimus maailmakohvik “Noorte kujundatud Euroopa”. Noored arutlesid teemadel keskkond, ränne ning vaimne tervis, mis möödus osalejatele edukalt – teemade üle mõtiskleti ka pärast ürituse toimumist edasi.
 • 14.-15. jaanuaril toimus koostöös Suzume noortegrupiga Pärnu linnavolikogu simulatsioon. Esmalt moodustati erakonnad, kes seejärel asusid koostööplaane looma, et luua koalitsioon. Seejärel loodi komisjonid, kus arutati eelnõusid. Teise päeva jäi aga volikogu istung, kus toimusid ettekanded ning hääletamised.
 • 21. jaanuaril toimus istung, mis viis meid seekord Tõstamaale, kus tegime tutvust kohalike noortega ning pidasime plaani, kuidas neid meie tegemistesse paremini kaasata.

VEEBRUAR

 • 4. veebruaril osalesime Pärnu linna ning Pärnu Kunstide Kooli poolt korraldatud lumelinnaku ehitamisel. Ehitasime elevandi, kelle londilt sai liugu lasta. Lisaks jätsime elevandile hulga helkureid, et möödujad saaksid end ikka autodele nähtavaks teha.
 • Toimus struktuurimuutus! Juhatuse moodustasid esimees Triine, avaliku poliitika juht Maarja ning kommunikatsioonijuht Karl. Nende juhtida jäid ka uued tiimid: avaliku poliitika tiim, ürituskorraldustiim ja kommunikatsioonitiim. Istungil pühenduti sellele, kuidas uus struktuur toimima hakkab ning kuidas liikmed tiimide vahel jaotuvad.

MÄRTS

 • Noortekogulased Karl ning Triine osalesid 1. märtsil ENL korraldatud Mõjusal Võrgustikul, kus tutvuti Erasmus+ ning Euroopa Solidaarsuskorpuse projektivõimalustega.
 • 8. märtsil rääkis meie esimees Triine Pärnu linnavolikogu noortekogu komisjonile meie struktuurimuutustest.
 • 13. märtsil toimus strateegiapäev, kus arutasime seda, mis on meie eesmärgid ning kuidas me nendeni paremini jõuame. Paneme paika konkreetse plaani meie tegevustes ning kuidas mõõta nende mõju ning toimimist.
 • 18. märtsil toimunud istungil alustasime esimest ülevaatust meie uhiuue põhimääruse mustandiga. Vaatasime seda kõik koos üle ning tegime esimesi parandusi ja põrgatasime mõtteid. Samuti võtsime teemaks Ukraina noored ning kuidas neile toeks olla. Otsustasime luua “Tugisõbra programmi”. Algasid ettevalmistused, et see ka reaalsusesse viia.

APRILL

 • 9. aprillil toimus koostöös Pärnu Muuseumiga Pärnu Päeva viktoriin. Või õigemini lausa kaks. Ühe nende autoriks oligi noortekogu ning teisel muuseum. Läbivaks teemaks oli Pärnu linn läbi ajaloo. Viktoriinidest võttis osa 224 inimest, kellest 22 said meie sponsoritelt ka auhindu.
 • 15. aprillil toimunud istungil visati esimene pilk peale meie uhiuuele töökorrale (sellist dokumenti ei ole noortekogul varem olnud).
 • 13.-27. aprill toimus Ukraina noorte tugiprogramm, kus osales kokku 35 noort (neist 15 sõja tõttu Pärnusse jõudnud ukrainlased). Programmi jooksul toimus noortel 3 ühiskohtumist, samuti käidi rabas ning külastati kino. Väljaspool ühiskohtumisi toimus suhtlus 3-liikmelistes gruppides, kus oli vähemalt üks eestlane ja üks ukrainlane. Nii pakuti sõjapõgenikele võimalust ka väljaspool kooli end mugavalt tunda ning olla sotsiaalselt kaasatud.
 • Esimees Triine osales Strasbourgis õppesessioonil “Climbing the Ladder”, mis keskendus noorte osaluse hindamisele, huvikaitsele ning covid-19 mõjule noortevaldkonnas.

MAI

 • 9. mail toimus Euroopa Päeva orienteerumine koostöös Europe Direct Pärnumaa ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega. Kasutasime Euroopa Komisjoni esinduse loodud kultuurirada, kus kaasasime igasse nende loodud punkti ka enda füüsilise esindaja. Nii said osalejad igas punktis lahendada ristsõnu, mängida mänge, joonistada jne. Kokku osales 36 noort 10 tiimis 8st erinevast Pärnu linna koolist. Võitjaks osutus Pärnu Rääma Põhikooli tiim Lauanurk.

JUUNI

 • 17. juunil toimus noortekogu 16. tegevusaasta lõpuistung. Istungil esitati kokkuvõte aastast, seejärel tunnustati liikmeid ning valiti uus juhatus. Pärnu linnapea tänukirja said aktiivse panuse eest Lisandra Mäe, Katre-Maris Veskimägi ning Maarja Kahre. Sel aastal sai aktiivseima noortekogulase tiitli Karl-Martin Leppnurm ning aasta noortekogulase tiitli Maarja Kahre. Uude juhatusse kuuluvad aga esimees Triine, avaliku poliitika juht Andria ning kommunikatsioonijuht Karl. Seejärel siirduti üheskoos suvepuhkusele uueks tegevusaastaks jõudu koguma ning plaane tegema.

JUULI

 • 15. juulil toimus 1-päevane ÜRR, kus said kokku noortekogulased, kes lõid noortekogule mõned olulised dokumendid, nagu näiteks meie tegevuskava. Lisaks loodi eesmärgid tiimidele, et neil oleks silme ees kindel siht ning samuti mõeldi sellele, kuidas selleni kõige paremini jõuda. Lisaks peeti arutelu selle üle, kuidas läheneda paremini potentsiaalsetele liikmetele.

AUGUST

 • Juhatus tegi ettevalmistusi tulevaseks tegevusaastaks.

SEPTEMBER

 • 9. septembril toimus noortekogu 17. tegevusaasta esimene istung. See tähistas esimese tegevusaasta algust uue struktuuriga. See tähendas ka erisusi istungi toimumises, näiteks jäi ära tavapärane komisjonide esimeeste valimine. Tuli teemaks teha Ukraina noortele tugiprogrammi vol2, et keelebarjäär ei segaks neid suhtlemisel ning nad hakkaksid end mugavamalt tundma ka koolis.
 • Noortekogu liikmed Triine ja Laura ning vilistlane Andra osalesid Erasmus+ koolitusel “Training course for youth council leaders and supervisors” Poolas. Projekti käigus tutvuti R. Harti noorte osaluse redeliga, noortevolikogude toetajate enesehindamismaterjalidega, tutvustati üksteisele oma osaluskogusid, osaleti kohalikul konverentsil, mängiti simulatsiooniülesandeid ja palju muud.

OKTOOBER

 • 3.-7. oktoober toimusid ettevõtlusnädala raames Pärnumaa eri paigus Pärnumaa Arenduskeskuse korraldatud inspiratsioonipäevad, mis sel aastal keskendusid vaimsele tervisele. Korraldusmeeskonnas olid ka meie esimees Triine ning vilistlased Karoliine ja Laura!
 • 22.-23. oktoober toimus Jõulumäel meie traditsiooniline õpilasesindustele mõeldud Sügiskoolitus “Minust algab kõik”. Toimus ajaplaneerimise koolitus ning mitmed noored jagasid enda kogemust sellest, miks olla aktiivne ning mida see neile andnud on. Toimus ka õpilasesinduste ümarlaud, kus õpilased said jagada enda muresid ning arutati võimalusi, kuidas saab noortekogu appi tulla.

NOVEMBER

 • November on noortekogu sünnipäevakuu. Noortekogul täitus nüüd juba 17 aastat tegutsemist! Seda tähistati 4. novembril toimunud istungil koogi söömisega. Lisaks vaadati koos üle brändiraamat ning põhimäärus. Otsustati luua ka Riigikogu valimisteks töögrupp.
 • 10. novembril toimus Lahe Koolipäev, kus osalesid ka meie liikmed. Tegemist on Eesti suurima noortekonverentsiga, mis koondas sel aastal 1200 noort Alexela Kontserdimajja.
 • 17. novembril toimus aruteluõhtu “kellaviietee: naised poliitikas”. Noortekogulasi oli nii kuulajate kui arutlejate seas – paneeldiskussioonis osales meie vilistlane Laura Kiviselg ning arutelu juhtis meie esimees Triine.
 • 18. novembril toimus erakorraline istung, et keskenduda ainult põhimäärusele ning see kinnitada, kuna eelneval istungil ei olnud kohal piisavat kvoorumit.
 • 27. novembril osalesid kommunikatsioonitiimi liikmed ENL-i praktilisel sotsiaalmeedia koolituspäeval Tartus, koolitajaks oli suure kogemustepagasiga Kairi Killing.

DETSEMBER

 • 3.-4. detsembril toimus Tallinnas ENL-i korraldatud Talveakadeemia ning Tänuüritus. Mõlemal esindas meid liige Tristan. Talveakadeemia esinejad keskendusid organisatsiooni juhtimisele ning selle jätkusuutlikkusele. Tänuüritusel oli noortekogu aga nomineeritud kategoorias “Toetus Ukraina noorte heaks”.
 • 7. detsembril toimus jõuluistung, kus sai lõpuks kinnitatud meie uus põhimäärus! Tiimidest said uuesti komisjonid. Avaliku poliitika komisjon plaanib järgmiseks aastaks koolituspäeva õpilasesindustele ning kommunikatsioonikomisjon loob uut süsteemi sotsiaalmeedia paremaks toimimiseks.
 • Aasta lõpuks läksid ka asjalikud noored pühi nautima!

Selline see meie aasta siis saigi. Nüüd pole muud, kui ainult järgmine aasta vähemalt sama tublid olla. Noortekogu soovib kõigile ilusat vana-aasta lõppu ning veelgi paremat uue aasta algust!