Juhtide ümarlaud ja põgenemistoad

5.-6. detsembril võtsid meie esimees Triine ning aseesimees Maarja osa ENLi poolt korraldatud juhtide ümarlauast. See leidis aset Tallinnas Metropol SPA Hotellis. 

Laupäeval, 5. detsembril, toimus koolitus “Eesmärkide püstitamine ja elluviimine”. Koolituse käigus räägiti erinevatest eesmärkide püstitamise viisidest ning nippidest, kuidas hoida end motiveerituna nende poole püüdlemisel. Pärast koolitust tutvustas ENL oma uue aasta plaane, rääkis hetkel käimasolevatest projektidest ja noored jagasid ideid, millega edaspidi tegeleda võiks. Samuti toimus vestlusring, kus räägiti olukordadest osaluskogudes ning loodi uusi kontakte. Õhtu lõpetas söök ning meeleolukas keeglimäng.

Pühapäeval, 6. detsembril, saadi osa kahest põgenemistoast. Neis arendati enda meeskonnatööd ning teritati taipu. Suhtlus teiste noortega arenes märgatavalt, probleeme ei tekitanud ka eri emakeeltega noorte koostöö. Mõlemast põgenemistoast saadi edukalt välja!