16.-18. augustil läksid PLNK liikmed Jõõpresse, et ennast koolitada. Koolituse korraldas meile imeline Laura Kiviselg. Koolituse eesmärgiks oli ette valmistada meid uueks õppeaastaks.

Esimesel päeval kohale jõudes tegime tutvumismänge ja seadsime voodid valmis. Pärast söögipausi toimus esimene töötuba teemal avalik esinemine läbi improvisatsiooni, mida juhtis Laura Kiviselg.

Teisel päeval tehti hulgaliselt sisutööd: Laura tegi meile kiire ja põhjaliku ülevaate kohalikust omavalitsusest ja kuidas KOV on noortega seotud. Meile rääkis HUUBi juht Eerik Hannus koostöövõimalustest PLNK ja HUUBi vahel. Karoliine Aus MTÜ Tunnest käis rääkimas meile turundusest ning koos Laura Kiviselgiga valmistati ette kaks uut projekti. Liikmed võtsid osa fotojahist ja hiljem toimus lõkkeõhtu ja vaadati filmi.
Kolmandal päeval võtsime meie viimaste päevade tegevused kokku tehes eneseanalüüse ja andes korraldajale tagasisidet.

Koolitusel õpiti avalikku esinemist läbi improvisatsiooni, KOVi töökorraldust ja seotust noortega, turundust ja projekti põhja tegemist. Nende töötubade vahel jõuti ka palju lõbutseda ja nautida seltskonda.

Kohtume juba septembri esimesel istungil!